Fagstoff

Informasjon og reklame i media

Publisert: 15.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Reklame betyr å rope høyt. Reklamen har som mål å få oss til å kjøpe en vare eller en tjeneste. Reklame finner vi overalt; i aviser, på plakater rundt i byen, på tv og Internett.

 

Til daglig kan det oppleves som om vi oversvømmes av informasjon og reklame. Det kan være vanskelig å finne ut hva som er saklig og god informasjon.

 

Øye med refleksjonen av diverse nettsider om helse

Helsedirektoratet informerer om AIDS

I læreplanen står det at du skal kunne drøfte helse-, livsstils - og kostholdsinformasjon og reklame i media.

Dette omfatter:

  • Helseinformasjon omtaler helse- og sykdomsspørsmål. Informasjonen har som mål å beskrive helse, sykdom og forebygging på en slik måte at leseren kan forstå innholdet. Dersom informasjonen inneholder beskrivelser av behandlingsmåter ved sykdom, må denne informasjonen gies på en nøytral måte.
  • Livsstilsinformasjon forklarer hvordan vår livsstil påvirker vår helse.
    Informasjonen kan beskrive:
    - hvordan valgene vi gjør, kan forebygge sykdom
    - hvordan andre valg kan øke risikoen for sykdom
  • Kostholdsinformasjon gir anbefalinger om hvordan vi bør sette sammen vårt kosthold.
Oppgaver
Relatert innhold

Generelt