Fagstoff

Solceller

Publisert: 22.09.2009, Oppdatert: 04.06.2013
Solcelle

Det er visse likhetspunkter mellom fotosyntesen, en solfanger og en solcelle. I alle tre tilfellene blir solenergien omdannet til en annen energiform.

I fotosyntesen blir solenergi omdannet til kjemisk energi, i en solfanger til varmeenergi og i en solcelle til elektrisk energi.

Effekt av solcellerEffekt av solceller 

This node does not support insertion type thumbnail Vitenobjekt - Hvordan virker en solcelleVitenobjekt - Hvordan virker en solcelle     

Hvordan virker en solcelle - Enkelt forklart 

For fotosyntesen og solcellenes del er detaljene i energioverføringen kompliserte prosesser. Men begge er enkle å bruke. Fotosyntesen går av seg selv, og en solcelleEn solcelle er en innretning som konverterer energi i sollys direkte til elektrisitet. Energien i form av elektrisitet blir ofte omtalt som solenergi eller solkraft. Elektrisk energi fra solceller blir regnet som fornybar energi siden den stammer fra sollyset. er som et batteri som bare trenger lys for å lage elektrisk strøm.

På avstand er det ikke lett å se forskjell på en solfangerEn solfanger er en innretning som fanger opp energi i sollys og lagrer den som varme. Solfangere kan brukes til oppvarming av boliger, forbruksvann og lignende. og en solcelle. Begge blir formet som flate paneler, men virkemåten er svært forskjellig. Solfangere lagrer solenergien direkte som varmeenergi i en vanntank. Det kan ikke en solcelle gjøre. Den elektriske energien fra en solcelle må enten brukes med én gang, eller den kan lagres i et oppladbart batteri for senere bruk.

Forsøk med solceller

Til skoleforsøk kan vi få kjøpt små enkle solceller. Det er flate enheter med tilkoblingsmuligheter for elektriske kabler.
Spenningen som en enkel demonstrasjonscelle kan gi, er i underkant av 0,5 V, og ved passende belysning kan de levere en strøm på cirka 0,4 A.

Illustrasjon ac solcellepanel koblet i serie med elektrisk motor og voltmeter i paralellSolceller. For å vise at lysenergi blir omdannet til elektrisk energi, kan vi koble en solcelle til en liten motor med propell. Energikilden kan være sollyset eller en lyspære/overhead på 100 W eller mer. Belyser vi solcellen, roterer propellen. Skjermer vi for lyset, stopper propellen.

Det må relativt mye lys til for at propellen skal rotere. Det viser at bare en liten del av lysenergien, rundt 20 prosent, blir omdannet til elektrisk energi. Resten går tapt som varme til omgivelsene.