Fagstoff

Grunnleggende behov

Publisert: 20.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

I Verdenserklæringen om menneskerettighetene fra 1948 ble det slått fast at mennesket hadde rett til å få dekket grunnleggende behov som mat, helse, utdanning og arbeid med et menneskerettslig innhold.

 

Underernært baby. Foto. Altfor mange i verden får ikke dekket sine grunnleggende behov. 

Gjespende baby. Foto.  

Med behov forstår vi noe vi trenger. Grunnleggende behov kjennetegnes ved at de er svært viktige for menneskets vekst og utvikling. En del av de grunnleggende behovene er behov for livsnødvendigheter, slik som mat, drikke og luft.

Det finnes en mengde ulike måter å forklare behov på. Selve ordet behov viser til noe vi trenger. Et eksempel kan være at når vi er sultne, trenger vi mat ellers blir vi slappe og uopplagte. Et annet eksempel kan være at en liten baby trenger å sove mye for å greie å ta inn alle nye lyder og inntrykk. De ulike behovene kan oppstå til forskjellige tider på dagen, men det som kjennetegner dem, er at vi trenger dem.

Maslows behovspyramide

Abraham Maslow var en amerikansk psykolog som er mest kjent for sin teori om menneskers grunnleggende behov. Han mente at behovene må oppfylles nedenfra i pyramiden. Når de fysiske behovene er dekt, begynner vi å søke mot andre behov, og vi motiveres til å få disse dekt.

Maslows behovspyramide med ulike bakgrunner. Illustrasjon.  

Maslow delte de grunnleggende behovene inn i fem hovedgrupper:

 1. fysiske behov
 2. behov for sikkerhet
 3. sosiale behov
 4. behov for aktelse
 5. behov for selvrealisering 

Utfordringer til deg

Maslows behovspyramide

Trøtt gutt  

Hva skjer med ditt humør eller din energi hvis du er veldig sulten eller trøtt? Hvor opplagt er du da til å være sammen med venner? Eller hvordan er dine sjanser til å yte noe i gymmen?

 

 1. For bedre å kunne forstå hva Maslow mente med behovspyramiden, kan du prøve å tenke på dine egne behov. Tenk igjennom hva som påvirker din kropp, og hva som må til for at du skal føle deg tilfreds.
 2. Hvilke behov må være dekket hos deg for at du skal kunne klatre i Maslows behovspyramide?
 3. Tegn og forklar Maslows behovspyramide.Hva er et behov? Begrunn svaret.
 4. Lag en liste over dine behov. Tenk deg at du skal tilbringe et år på en øde øy. Hva må du ha tilgang til eller ha med deg til øya? Del dine behov inn i tre grupper: livsnødvendige, nødvendige og slikt jeg bare må ha. Hvor i Maslows behovspyramide vil du plassere de ulike behovene du har?
 5. Mange vil si at de må ha mobiltelfon og datamaskin. Dette er behov som ikke fantes for 50 år siden. Hvordan har disse behovene oppstått? Drøft svaret ditt.
 6. Tenk deg at du skal begynne på en ny arbeidsplass. Bruk Maslow til å forklare hvilke behov du har i forbindelse med arbeid.

Ung mann speiler seg

 

Relatert innhold