Fagstoff

Helsekaret

Publisert: 01.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Helsekaret viser noen faktorer som påvirker helsen. For eksempel økonomi, materiell standard, sosiale relasjoner, fysisk aktivitet. Foto.

Helsekaret er en modell for å illustrere hva som kan føre til god og dårlig helse. Helse kan beskrives og illustreres på en rekke måter, og helsekaret er en av dem: helse som en mengde.

 

Faktorer som bidrar til å redusere helsen, er

 • sykdom
 • skade
 • sosiale problemer
 • aldring

Faktorer som bidrar til å bedre helsen, er

 • fysisk miljø
 • materiell standard
 • økonomi
 • sosiale relasjoner
 • aktivitet

Figuren tar utgangspunkt i at helse er en mengde. Denne mengden reduseres på grunn av at vi blir eldre, eller at vi blir utsatt for skade, sykdom eller sosiale problemer. Men vi kan også fylle på karet og øke mengden.

Helsekaret forklarer helse som en mengde væske i en beholder. Det fylles og tappes hele tiden. For å holde en konstant mengde må det fylles på like mye som det tappes ut. Vi kan tenke oss at de glassene som gir påfyll, inneholder noe som fører til økt velvære og god helse. Kranene, hvor helsen tappes ut av karet, er eksempel på forhold som fører til mindre god helse. Vi som bor i Norge, er så heldige at vi stort sett kan velge hvilken livsstil vi ønsker å ha. Men det finnes naturligvis noen begrensninger, både i oss selv og i miljøet rundt oss. På samme måte finnes det muligheter hvis vi er villige til å benytte oss av dem.

 

Utfordringer til deg:

 1. Forklar hva som ligger i begrepene:
  • fysisk miljø
  • materiell standard
  • økonomi
  • sosiale relasjoner
  • aktivitet
 2. Kan du komme på andre ting som kan ”fylle på” din helse?
 3. Hvorfor vil dette helsekaret bli ulikt fra person til person?
 4. Forklar punktene som ”tapper ut” helsekapital.
 5. Kan du komme på andre ting som ”tapper ut” helsekapital?
 6. Finn eksempler på hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenesten kan både ”skru igjen” og ”fylle på” helsekaret til brukere.
 7. Fordypning: Ta notater fra NOU 1997: 18