Fagstoff

Velferdsstaten

Publisert: 15.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Velferdsstaten om handler følgende tema:

 • Velderdsstatens vekst og utvikling
 • Oppvekstsektoren
 • Helsesektoren
 • Sosialsektoren
 • Trygdesystemet
 • NAV
 • Endringer i samfunnet
 • Lov- og regelverk

Jente med rødt hjerte. Foto.

Norge er et av verdens beste land å leve i. Vi bor i en velferdsstat. Det betyr at landet har offentlige ordninger som skal sikre innbyggerne utdanning, nødvendig helsehjelp og økonomisk og sosial trygghet. Samfunnet, eller staten, skal hjelpe dem som i hele eller deler av livet, ikke greier å ivareta sine egne behov.

«Det er en politisk oppgave å gi folk en sjanse, og ta vare på dem som ikke evner å bruke den sjansen. Men vi kan ikke ta vare på alle uten at de bidrar selv.»

Fabian Stang

Oppgaver


Velferdstaten omhandler ulike tema. Velferdsstatens vekst og utvikling, oppvekstsektoren. helsesektoren, sosialsektoren, trygdesystemet, NAV, endringer i samfunnet og lov- og regelverk.

 1. Lag et tankekart for hvert av temaene. Hva har du lært om disse temaene på ungdomsskolen?
  Ta fram tankekartene når du er ferdig med å jobbe med temaene. Hva har du lært?
 2. Hvilke kompetansemål i din læreplan sier at du skal lære noe om dette fagstoffet?
 3. Diskuter og lag en plan for hvordan du vil jobbe med disse temaene.  Du kan lage en plan sammen med klassen eller en egen plan for deg selv.
 4. Lag en tekst eller et rollespill ut fra bilder om temaene.
 5. Diskuter hva sitatet «det er en politisk oppgave å gi folk en sjanse, og ta vare på dem som ikke evner å bruke den sjansen. Men vi kan ikke ta vare på alle uten at de bidrar selv.» fra Fabian Stang betyr.