Fagstoff

Skolefritidsordningen, SFO

Publisert: 11.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Skolefritidsordningen skal gi barna

 

  • omsorg
  • gode vilkår for lek
  • sosial læring
  • deltakelse i kulturvirksomheter
  • ta i bruk utearealer i nærområdet til fysisk utfoldelse uformell læring
  • være et frivillig tilbud om tilsyn ut over ordinær skoletid

Barn på SFO spiller fotball. Foto.

De første fritidshjemmene ble startet i 1950-årene. De hadde få plasser og var ikke knyttet til skolen. Fram til slutten av 1990-årene manglet mange barn organiserte tilsynsordninger før og etter skoletid.

Glade barn hopper i puter og klatrer. Foto.Sosiale barn i lek og fysisk aktivitet

Barn på lekeplass. Foto.Lekeplass og utetid er viktig i SFO 

Fritidshjemmene ble erstattet av skolefritidsordninger, og grunnskolen fikk et medansvar for oppvekstmiljøet til barna i sammenheng med at skolestart for seksåringer ble innført. Skolen skulle gi barn mellom seks og ni år tilbud om omsorg og tilsyn ut over skoledagen dersom barna og foreldrene ønsket det.

Barn med funksjonshemninger skal prioriteres ved opptak til SFO. Funksjonshemmede kan også få tilbud i SFO ut over 4. klasse.

Opplæringsloven

Opplæringsloven pålegger kommunene å gi tilbud om SFO. I hovedsak er tilbudet om skolefritidsordning knyttet til den offentlige skolen, men en del kommuner har i tillegg private SFO-ordninger. Den enkelte kommune lager vedtekter for skolefritidsordningen, og ordningene finansieres ved offentlige tilskudd og ved foreldrebetaling.

Oppgaver
Relatert innhold

Til fordypning

Yrkesrelevant stoff for