Fagstoff

Oppvekstsektoren

Publisert: 11.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

 

Endringer i oppvekstsektoren kommer som en følge av den politikken vi fører. Samfunnets behov, familienes behov og hva som skjer i landene rundt oss, påvirker også utviklingen i oppvekstsektoren.

To glade jenter på en stor huske. Foto,

I vårt samfunn tar det offentlige ansvar for en stor del av omsorgen og opplæringen av barn og unge. Institusjoner som gir omsorg, tilsyn og opplæring av barn og unge, hører inn under oppvekstsektoren.

Eivind Grimsby Haarr har tatt pappapermisjon. Foto.Barnehage

 

 

Jenter leker i ringer. Foto.SFO

 

 

Elev rekker opp hånda. Foto.Skole

I Norge har vi permisjonsordninger som gjør at de fleste foreldrene velger å være hjemme med barna den første tiden, gjerne til barnet er ett år. Noen faller utenfor permisjonsordningen eller velger å starte i skole eller jobb før permisjonstiden er ute.

Endringer i samfunnet fører til endringer i oppvekstsektoren. Tenk bare på deg selv og alt som har endret seg siden du ble født. Under finner du noen av de endringene som er gjennomført etter 1990:

  • innføringen av kontantstøtte
  • det er bygd flere barnehageplasser
  • det er innført skolestart for seksåringer, mot for sjuåringer før
  • det er innført tiårig grunnskole, mot ni før
  • vi har fått skolefritidsordning (SFO)
  • vi har fått rett til videregående opplæring
  • det er innført oppfølgingstjeneste
  • flere skolereformer, sist innføringen av Kunnskapsløftet

Når det skjer endringer i samfunnet, påvirker dette yrkesutøvingen innenfor oppvekstsektoren. Innføringen av skolefritidsordningen medførte nye arbeidsoppgaver for de som fikk jobb der. Et annet eksempel har vi i Kunnskapsløftet som stiller større krav til bruk av digitale verktøy, noe som i neste omgang krever at lærerne har datakunnskaper.

Oppgaver