Fagstoff

Nedsatt funksjonsevne

Publisert: 08.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Barne- og likestillingsdepartementet gir følgende definisjon :

 

  • Funksjonshemning oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon. Kilde: regjeringen.no

Aktiv ungdom i rullestol.FotoAktiv ungdom i rullestol  

En mann løper i en svømmehall med protese. Foto.Nedsatt funksjonsevne 

 

Håndtegn. Foto.Døv 

 

Person med bind for øynene. Foto.Blind 

 

Dame med bind foran øynene. Foto.  

Det er viktig å være bevist hvilke begreper man bruker og at begreper endres over tid. Her skal vi se litt på begrepene nedsatt funksjonsevne, funksjonsnedsettelse og funksjonshemminger.

Begreper

Når du leser litteratur og hører debatter vil du oppleve at begreper knyttet til emnet brukes på ulike måter. Som profesjonell yrkesutøver bør du bruke begreper på den måten som offentlige myndigheter gjør. Du må også være klar over at både fagfolk og faglitteratur enda bruker begrepet funksjonshemning om det som bør betegnes som nedsatt funksjonsevne.

Funksjonsnedsettelse og nedsatt funksjonsevne

I Ot.prp. nr. 44 (2007-08) bruker  barne- og likestillingsdepartementet  begrepet nedsatt funksjonsevne.

.... funksjonsnedsettelse og nedsatt funksjonsevne er synonyme og nøytrale betegnelser på individets kroppslige, psykiske og kognitive forutsetninger, men foretrekker nedsatt funksjonsevne i språklig sammenheng.
Kilde: OT.prp.nr.44 (2007-08)

Med nedsatt funksjonsevne menes tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelses -, syns - eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- og lungesykdommer. Funksjonsnedsettelse regnes for å være synonymt med nedsatt funksjonsevne.
Kilde: regjeringen.no

Diagnose

Du bør være klar over at en diagnose ikke sier noe om menneskers funksjonsnivå eller deres behov for hjelp. Et menneske med en synshemming kan fungere godt og ikke ha noe hjelpebehov, mens et annet kan ha store problemer med å fungere selvstendig. I gruppen mennesker med psykisk utviklingshemming vil enkelte ha behov for hjelp til de fleste oppgaver, mens andre fungerer godt med egen bolig, jobb og fritidsaktiviteter.

Utfordringer til deg

  1. Hva kan være grunnen til at mennesker med for eksempel reumatisme ikke tenker på seg selv som funksjonshemmet?
  2. Hva er forskjellen på nedsatt funksjonsevne og  funksjonshemming?
  3. Tegn og forklar gapmodellen.
  4. Hva er en diagnose?
  5. Les om definisjoner på FFO sine sider.
 

Oppgaver
Relatert innhold