Fagstoff

Fagmessig utførelse - skjult installasjon

Publisert: 27.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Krympetang. Foto.

Med fagmessig utførelse menes i dette læringsoppdraget at delene av jobben er utført i riktig rekkefølge, at det er brukt riktig plassering av utsyr, riktig kobling og avmantling, og at forskrifter og normer er fulgt.

Videoen her viser hvilket materiell og verktøy man bruker i en skjult elektrisk installasjon.

 

Videoen under viser montering av bokser og rør i skjult installasjon.

 

Denne videoen viser hvordan vi trekker ledninger i en skjult installasjon.

 

Denne videoen viser kobling i skjult installasjon.

 

Denne videoen viser ferdigstilling av et skjult anlegg.

 

Relatert innhold

Faglig