Fagstoff

Gjennomføring: lys, lysstyring og stikkontakter

Publisert: 27.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Gjennomføring. Bildekollasje.  Gjennomføringsdelen i dette læringsoppdraget består av oppkobling av forskjellige installasjoner med lys, lysbrytere og stikkontakter. Det skal installeres skjult og åpent. I tillegg skal det utarbeides anleggsdokumentasjon.

I dette læringsoppdraget skal følgende installasjoner gjennomføres:

• 1-polt bryter som styrer glødelampe på soverom
• 2-polt bryter som styrer glødelampe på bad
• Serievender som styrer en glødelampe og benkarmatur på kjøkken
• Veksel- og mellomvender som styrer lysstoffarmatur i en gang

Alle installasjoner skal i tillegg inneholde stikkontakt. To av installasjonene skal utføres som åpen installasjon og to som skjult.

 

Anleggsdokumentasjon:

Installasjonstegning med symboler, symbolbokstaver og rett antall ledere i kabel eller rør. Husk forskjellen på installasjonstegninger for skjult og åpen installasjon. Koplingsskjema med symboler, tilkoblinger og fargekoder.

Materialliste:

Du skal komplettere og sluttføre materiallista. Her må du huske å skille mellom utstyr du bruker ved skjult installasjon og åpen installasjon.

Fagmessighet:

Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Her er det viktig å følge normen. Se også instruksjonsvideo.

Idriftsetting:

Å sette i drift er å påse at installasjonene oppfyller gjeldende forskrifter og normer. Installasjonen skal være sikker både for brukeren og den som arbeider med den.