Fagstoff

Utfordringer og muligheter

Publisert: 04.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

 • Som yrkesutøver må du ta hensyn til andres verdier.

 

 • Å leve i et flerkulturelt samfunn stiller krav til samhandling og respekt, slik at de som har flyttet til Norge, blir integrert i samfunnet.

Bildet viser en gruppe ungdommer som ligger på en plen. Foto.

I løpet av noen tiår har Norge blitt et flerkulturelt samfunn, og dette vil påvirke din framtidige yrkesutøvelse på flere måter.

Respekt for andres religion

kvinne med hijab, som bruker mobiltelefon.FotoHijab betyr mye for de som bruker det  

En innvandrerkvinne som har bodd i Norge i mange år, forteller at hun fortsatt bruker klær som skiller seg ut i lokalsamfunnet der hun bor. Hun forteller at hun har mistet alt av sin opprinnelige kultur, og at det eneste som fortsatt binder henne til den kulturen hun vokste opp i, er klærne og religionen.

Som arbeidstaker vil du få kollegaer med en annen kulturbakgrunn enn deg selv, og du vil møte brukere og kunder som kommer fra andre land og tilhører andre kulturer enn du selv gjør. Som yrkesutøver må du være i stand til å se mulighetene et flerkulturelt samfunn tilbyr, og du må prøve å finne løsninger på de utfordringene det fører med seg.

Mennesker som kommer fra andre kulturer, har ofte et annet språk, andre matskikker, bruker andre klær, og har kanskje en annen religion enn vi har. Innvandring gir oss mange muligheter, men også noen utfordringer. Kulturen er viktig for identiteten vår, og den påvirker verdiene våre.

Høytider, mat og andre kulturer

De fleste religioner har egne fester, høytider og seremonier. For å  ivareta brukere fra andre kulturer må du kjenne til hvilke markeringer de er vant til. Antirasistisk senter lager hvert år en kalender der merkedager for mange ulike religioner og kulturer er avmerket. Denne vil kunne være et godt hjelpemiddel.

Blir vi åpnere?

Mange hevder at vi blir åpnere av å bo i et flerkulturelt Norge ettersom vi omgås og lærer av mennesker som er åpnere enn det mange nordmenn er. Vi lærer oss at vi ikke trenger å være så reserverte mot fremmende mennesker. I mange av yrkene innen omsorg-, helse- og sosialsektoren kan vi se at mennesker som i utgangspunktet er reserverte overfor mennesker fra andre kulturer, fort lærer seg å sette pris på den jobben de gjør, kanskje nettopp på grunn av den nærheten og varmen de viser når de utøver jobben sin.

Utfordringer til deg

 1. Ta utgangspunkt i et av bildene på siden og skriv en tekst om hvilke muligheter et flerkulturelt samfunn gir.
 2. Se filmen Når integrering fungerer.
  – Hvilke tiltak har denne kommunen satt i verk for at innvandrere skal kunne lære norsk?
  – Hvorfor er språkopplæring så viktig?
  – Kan du komme med flere ideer til hvordan innvandrere kan lære norsk? Diskuter i klassen.
  – Hvordan tror du arbeidsplassen fungerer som læringsarena?
 3. Se filmen Typisk norsk.
  Her møter du mennesker som fokuserer på de positive sidene ved det å være innvandrer.
  – Hvilke fordeler peker de på?
  – Hvor har media oppslag om positive sider ved innvandring?
  – Hvordan kan du i ditt yrke vektlegge det positive ved andre kulturer?
 4. Se filmen Etiopisk mat.
  Her blir du presentert for en type spisested som finnes i Norge i dag. Går vi 50 år tilbake, fantes det knapt et spisested som serverte annet enn tradisjonell norsk mat. Er det en fordel at vi har fått en rekke ulike restauranter, eller truer det den norske kulturen?
Oppgaver