Fagstoff

Det flerkulturelle Norge

Publisert: 28.11.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelapp

«Nær 460 000 personer bosatt i Norge i dag har enten innvandret selv eller er født av innvandrerforeldre. Til samme utgjør disse gruppene 9,7 prosent av befolkningen. Det er flest innvandrere fra Polen, Sverige, Irak og Danmark, og 38 prosent av innvandrerne har norsk statsborgerskap.»
(www.ssb.no, 2008)

Et blått og et brunt øye. Foto.

Til alle tider har mennesker flyttet over landegrensene. Noen flytter inn i et land (innvandrer/immigrerer), mens andre flytter ut (utvandrer/emigrerer). Mennesker som flytter til Norge i dag, kommer hit av svært ulike årsaker. Noen flytter hit for å studere, jobbe eller gifte seg, mens andre flytter fra krig, sult, fangenskap eller å være på flukt.

Flerkulturelt på 17. mai. Foto.17 mai feiring 

 

Ord om innvandrere. Foto.Hvilke ord og begreper kan vi bruke om innvandrere? 

 

Innvandrerungdommer lærer å stå på ski. Foto.Skitur

 

 

Jente med hijab. Foto.Arbeidstaker med hijab

Norge har etter hvert blitt et flerkulturelt samfunn som består av mennesker fra en rekke ulike kulturer.

Ved å bruke sidene til Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no) og Utlendingsdirektoratet (www.udi.no) om innvandring vil du til enhver tid kunne holde deg oppdatert på en rekke fakta om innvandring til Norge.

Selv om det finnes en offisiell definisjon på hva en innvandrer er, dekker den likevel ikke den virkeligheten som mange innvandrere opplever i sin hverdag. Noen kjennetegn ser ut til å være sterkere knyttet til innvandrerbegrepet enn andre.
Dette gjelder for eksempel:

 • hudfarge – ikke-europeisk
 • navnetradisjoner – fra Asia og Afrika
 • språkferdigheter – aksent fra Asia og Afrika
 • klesdrakt – ikke-europeisk
 • mattradisjoner – sterkt krydret mat og ikke-europeiske

Integrering, segregering eller assimilering

Et land kan velge å forholde seg til minoriteter/innvandrere på ulike måter. Det er vanlig å dele dette inn i tre hovedmåter: 

 • Integrering
  Tilpasning - å bli en del av det nye samfunnet samtidig som en beholder og vedlikeholder sin opprinnelige kultur. De som er i mindretall, har samme rettigheter og plikter som resten av befolkningen. Dette er norsk politikk i forhold til minoriteter. Barnehage og skole er viktige arenaer for å få til god integrering. 
 • Segregering
  Atskillelse - å leve atskilt fra andre kulturelle grupper i samfunnet, som minoritet . Minoritesgruppen har vanligvis lite kontakt med hovedkulturen. Segregeringen kan være tvungen eller frivillig. 
 • Assimilering
  Å bli lik - som majoriteten i det samfunnet man kommer til. Minoritetens kultur blir borte eller mer lik hovedkulturen.

Fagarbeider

For den enkelte kan det være viktig at vi bruker de rette definisjonene, men som fagarbeider er det viktigste at du møter hvert enkelt menneske med respekt, åpenhet og interesse. Som profesjonell yrkesutøver er din jobb å gi brukere/kunder et tilbud som dekker de behov de har uavhengig av kurturbakgrunn.

Noen utfordringer til deg:

 1. Gjør deg kjent med UDIs nettsider.
 2. Gjør deg kjent med Statistisk sentralbyrås nettsider om innvandring.
 3. Lær deg de definisjonene du finner i teksten på disse to nettsidene. Gå deretter sammen i grupper og forklar hverandre begrepene. Øv til dere kan alle begrepene.
 4. Hva tror du grunnen er til at vi knytter enkelte kjennetegn sterkere til innvandrerbegrepet enn andre?
 5. Ta utgangspunkt i bildene og lag en tekst om det flerkulturelle Norge.
 6. Under og etter krigen ble det født mange barn som hadde tysk far. Men ettersom tyskere ligner på nordmenn, er det ikke vanlig å kalle disse menneskene for innvandrere. Barn med pakistanske foreldre kalles derimot gjerne innvandrere selv om de har bodd hele sitt liv i Norge. Hvordan kan du forklare dette?
 7. Tenk deg at du jobber i en barnehage. Hva kan du som fagarbeider gjøre for at barn og foreldre skal føle seg integrert?
 8. Lytt til lydfilen om myter om innvandrere.
  - Hva er myter?   
  - Hvilke myter avkreftes her?
  - Var det noe her du ble overrasket over?
 
Oppgaver

Generelt