Fagstoff

Rapportskriving

Publisert: 25.08.2010, Oppdatert: 14.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Tastatur og forsøksrapport

En forsøksrapport skal inneholde nok informasjon til at andre kan gjenta forsøket under samme betingelser, for å bekrefte eller avkrefte resultatene.

Simulering. Lenke. Simulering: Slik kan du bygge opp en forsøksrapport.   

 Simulering. Lenke. Med denne generatoren kan du få veiledning til å lage en rapport.

Rapportskriving

Forskere skriver og publiserer forskningsrapporter for å formidle sine forskningsresultater. En forskningsrapport kan ofte være det eneste beviset for at det er gjort et forskningsarbeid. Andre forskere skal i ettertid kunne bruke denne rapporten for å gjenta og for å bekrefte eller avkrefte disse resultatene. Slik kan forskningsarbeidet vurderes.

Når du skriver rapporter i naturfaget, er det altså for å lære en av fagets sjangre. Andre sjangre i naturfag er faglige forklaringer og faglige utredninger.

I all skriving er det viktig å vite hvem man skriver for. Når du skriver rapporter i naturfag, må du tenke deg at du skriver for en annen elev som kan omtrent like mye som det du gjør. Husk at du også kan bruke rapporten selv til repetisjon eller til forberedelse før eksamen. Da bør du tenke på hvilke opplysninger som er viktige for deg selv for at du skal få fram viktige poenger ved en eksamen.

Under "Forsøk" står det mer om hva en forsøksrapport bør inneholde, og hvordan den bygges opp.