Fagstoff

Argumentasjon

Publisert: 13.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Natur og ungdom demonstrerer. Foto.Vil du påvirke utviklinga i samfunnet, må du kunne argumentere!  

Lær å argumentere!

Å argumentere er å påvirke andre. Vi argumenterer fordi vi vil bli hørt og forstått, og fordi vi vil få gjennomslag for synspunktene våre. Gode argumentasjonsferdigheter har du bruk for både på skolen, på jobben, i samfunnslivet og privat. Du trenger dem når du diskuterer, når du skal skrive debattinnlegg og jobbsøknader, eller hvis du skal presentere et forslag eller et produkt for en kunde. Du trenger dem også når du er lei av at det hele tida er du som skal rydde av bordet, mens dine sleipe søsken lurer seg unna gang etter gang!

Det fins ingen snarvei til gode argumentasjonsferdigheter. Skal du bli dyktig, må du øve. I tillegg hjelper det å ha litt teoretisk innsikt slik at du kan avsløre hvordan andre argumenterer. Denne kunnskapen får du når du jobber med dette kapitlet.