Fagstoff

Samisk kultur

Publisert: 04.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

«Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Fordi det ikke foretas offisiell registrering av hvem som har samisk identitet/bakgrunn, er det ingen som vet nøyaktig hvor mange samene er.

 

I Norge bor det samer over hele landet, men de mest konsentrerte samiske bosettingsområdene finnes nord for Saltfjellet. Samene i Norge snakker tre varianter av samisk språk: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Noen få behersker østsamisk.»

Kilde: www.ssb.no

 

Samisk kvinne bærer et lite barn. Foto.

 

 

Samisk kultur er en del av den norske kulturen, men det er også en egen, mangfoldig kultur.

Samene er én av flere minoriteter i Norge, men de står i en særstilling ettersom de utgjør urbefolkningen i Norge.

 

NRK Samisk barneoppdragelse 

Det samiske flagget. Foto.Det samiske flagget  


Sametinget. Foto.Sametinget.  

 

Reinssame. Foto.Reinssame.  

 

Ailu Valle og Niilllas Holmberg. Foto.De samiske rapperne og artistene Ailu Valle og Niilllas Holmberg opptrer under musikk- og kulturfestival Riddu Riddu. 

Minoritet

Grupper som er i flertall, kaller vi gjerne majoriteter. Grupper som er i mindretall i et samfunn, kaller vi minoriteter. Minoritetene deles ofte i to grupper:

 • etniske minoriteter
 • religiøse minoriteter

Urbefolkning

Urbefolkning defineres som folk som har bevart, helt eller delvis, den tradisjonelle kulturen sin, verdiene og institusjonene sine, og som levde i et visst landområde før storsamfunnet overtok det eller staten ble etablert. (www.norad.no)

Samene er en urbefolkningsgruppe som har hatt tilhørighet i Norge lenge før den norske stat ble opprettet. De står derfor i en særstilling som minoritetsgruppe, og de har rettigheter som andre grupper i Norge ikke har. Dette gjelder blant annet:

 • rett til opplæring på eget språk
 • eget parlament (Sametinget)
 • radio- og fjernsynsstasjon med egne sendinger
 • egne samiske skoler og samisk høyskole

Slik har det ikke alltid vært. I lange perioder har den samiske befolkningen vært utsatt for undertrykking, mishandling og forsøk på fornorsking. På femtitallet ble samiske barn plassert på internatskoler hvor det ikke var lov å snakke annet enn norsk. I denne perioden var det mange samer som ikke lærte samisk skikkelig.

Når vi snakker om samisk kultur, tenker vi ofte på den tradisjonelle kulturen med:

 • reindrift
 • samisk språk og joik
 • samiske klær og sko
 • duodji, samisk brukskunst
 • samisk mat
 • Sametinget
 • den samiske nasjonaldagen (6. februar) og det samiske flagget

Hvor stor tilknytning samer i dag har til punktene over, vil variere mye. For eksempel vil pizza være vanligere mat enn den tradisjonelle samiske maten for en god del samer.

Fagarbeider

Som fagarbeider i oppvekst-, helse- og sosialsektoren vil du ha behov for kunnskaper om samisk kultur dersom du for eksempel:

 • arbeider som fagarbeider i samiske områder
 • arbeider i samiske barnehager andre steder, for eksempel i Oslo
 • møter samiske brukere der du jobber
 • som barne- og ungdomsarbeider skal bidra til at barn og unge får kunnskaper om samisk kultur

Dersom du trenger mer kunnskap om samisk kultur, er det flere måter å finne dette på. Å snakke med de som er samer, er ofte det beste. Ellers er Internett og bøker gode kilder til slik kunnskap.

Utfordringer til deg

 1. Lag en plakat som beskriver samisk kultur.
 2. Intervju noen samer om samisk kultur. Dersom du ikke bor i et samisk område, kan du sende en e-post.
 3. Gjør deg kjent med sidene det er lenket til. Ta notater dersom du finner noe du ikke kjenner til fra før. Under lenken til Gàlu finner du noen filmer du bør se.
 4. Se filmen Samisk barneoppdragelse.
  Hvilke sider ved samisk kultur blir beskrevet i denne filmen?
  Hvordan tror du de opplevelsene barna får, påvirker oppveksten deres?
 5. Fordypningsoppgave: Les mer om urfolk og samisk kultur på samfunnsfagsidene.
 
Oppgaver

Generelt

Relatert innhold