Fagstoff

Hva vil det si å være norsk?

Publisert: 16.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Ifølge Språkrådet er en etnisk nordmann "en som bor i Norge og tilhører den gruppen nordmenn som har tradisjon for å bo i Norge". Hvor lenge man må bo i Norge for å regnes som nordmann, sier denne definisjonen ingenting om. (Aftenposten 5. november 2006)

Ringeklokker med navneskilt. Foto.

Å avgjøre om en person er norsk statsborger, er forholdsvis lett. Det har vi et regelverk som styrer. Når vi skal avgjøre hvem vi omtaler som nordmenn, styres vi i stor grad av egne holdninger, meninger og kanskje også fordommer. De juridiske sidene ved statsborgerskap er viktig for den enkelte, men for mange vil holdninger i samfunnet være like viktig.

 Jente i bunad spiller golf. Foto.Bunad som nasjonaldrakt

 

To menn fra forskjellige kulturer. Foto.Både Kong Harald (t.v) og Noman Mubashir har innvandrerforeldre, men er selv født i Norge. 

Norskfødt med innvandrerforeldre

I en del sammenhenger kan du komme over begrepet andregenerasjonsinnvandrer. Dette er et begrep som er på vei ut, og vi bruker derfor begrepet norskfødt med innvandrerforeldre i teksten her.

Det å ha foreldre som er født i et annet land, kan bety at man har kulturtilhørighet i to ulike kulturer. En pakistaner med foreldre fra Pakistan kan da omtale seg selv som norsk, pakistansk eller      norsk-pakistansk. En og samme person kan kanskje bruke alle disse beskrivelsene om seg selv, alt etter hvem han eller hun prater med.

Yrkesutøvelse

Når du jobber i yrker innenfor helse- og sosialsektoren, bør du være klar over dine egne holdninger til mennesker, slik at du kan møte hver enkelt på en profesjonell måte.

Det kan være lett å komme med uttalelser som kan virke ekskluderende fra fellesskapet, men som profesjonell yrkesutøver må du kommunisere på en måte som inkluderer.

Klasserom. Foto.  

Eksempel
I 6. klasse på skolen der du jobber som barne- og ungdomsarbeider, går Mohamed, som har foreldre fra Iran. Mohamed er født og oppvokst i Norge. I en av timene sier en av lærerne: «Kan ikke du Mohamed fortelle fra ditt hjemland». Læreren ønsker å høre noe om Iran, men måten hun sier det på, gjør at Mohamed ikke oppleves som norsk.

 

Oppgaver

Utfordringer til deg

 1. Hvordan vil du beskrive det å være norsk?
 2. Se i ulike aviser og finn ut hvilke begreper de bruker om personer som er norskfødt med innvandrerforeldre.
 3. Se på bilde av de to personene som er norskfødt med innvandrerforeldre. Diskuter hva dere tenker når dere ser disse to ved siden av hverandre. Begrunn det dere sier.
 4. Les eksemplet over. Har du forslag til hvordan læreren kunne stilt spørsmålet slik at hun fikk vite noe om Iran uten å ekskludere Mohamed?
 5. Les teksten Ikke lenger innvandrer. Hva tror du er grunnen til at vi endrer begrepsbruken?
 

Oppgaver til filmen "Generasjon utlending"

Generasjon utlending
Leverandør: NRK
  

 1. Er mennesker utlendinger dersom de har foreldre som er født i et annet land?
 2. Hvor viktig er språk for at mennesker skal oppfattes som norske?
 3. Hva kan grunnene være til at enkelte ungdommer med innvandrerforeldre har få norske venner?
 4. Noen av jentene sier at de må si at de er norske – hva tror du grunnen til dette er?
 5. Noen av jentene forteller om hvilke tanker de har om alkohol. Reflekter over dette. Er det forskjell på nordmenn som ikke drikker alkohol, og innvandrere som ikke drikker alkohol?
 6. Diskuter hva hudfarge har å si for om vi opplever andre mennesker som norske eller utlendinger.
 7. Hva kan være grunnen til at noen barn opplever rasisme på skolen?
 8. Diskuter temaene
  – vennskap
  – språk
  – kultur
 9. Hva avgjør om etniske nordmenn har venner med andre kulturbakgrunner?
Oppgaver

Generelt

Relatert innhold