Fagstoff

Hva er kultur?

Publisert: 15.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Kultur er et omfattende begrep, og det kan forklares på ulike måter. I denne sammenhengen handler det om felles ideer, verdier, holdninger, regler, vaner og tradisjoner.

 

Moralske og religiøse leveregler som råder i et samfunn, er også en del av samfunnets kultur. I en ordbok kan du finne andre forklaringer på ordet kultur.

Barn griller pølser ved leirbål. Foto.

Mange forhold rundt oss mennesker henger sammen med kultur. Kultur påvirker hvordan vi oppfører oss, hva vi liker og ikke liker, hvordan vi snakker til hverandre, og hva vi oppfatter som rett og galt. Den som skal arbeide med mennesker, må derfor ha forståelse for hvilken betydning kultur har.

Liten jente hånd i hånd med mor og far. Foto.Oppdragelse er viktig i alle kulturer

 

Tre generasjoner tvinner vidjespenning. Foto.Kultur overføres fra generasjon til generasjon. 

 

Sykkeltur i Hemsedal. Foto.Å ferdes i skog og mark er en del av den norske kulturen. 

 

Barnehageansatt spiller gitar for barna. Foto.Gruppetilhørighet

 

Syttende mai. Barn holder flagg. Foto17 mai

 

Vi fødes og sosialiseres inn i en kultur. Gjennom oppdragelse, opplevelser og aktiv deltakelse tar vi opp i oss den kulturen som gjelder der vi vokser opp. Kultur overføres fra generasjon til generasjon, men kulturen endrer seg likevel over tid.

 

Sosialisering er prosessen hvor vi tar opp i oss alt vi lærer på tiden fra vi fødes til vi dør. Ved sosialisering lærer menneskene å fungere i et samfunn, og får kjennskap til de regler og verdier som det forventes at man skal følge. Kilde: Wikipedia  


Kulturen sveiser oss sammen

Grunnen til at kulturen sveiser oss sammen, er at vi vokser inn i et fellesskap når vi vokser inn i en kultur. Vi lærer oss og tar opp i oss det folk i tidligere tider har hatt felles når det gjelder kunnskaper, ideer, verdier og normer, og som de mener er så viktige at de ønsker å føre dem videre til de nye samfunns medlemmene.

De nye samfunnsmedlemmene kommer derfor til å dele dette med forgjengerne. Dermed får vi et fellesskap ikke bare mellom dem som lever samtidig, men også mellom de gamle og de nye generasjonene.

La oss se litt nærmere på hvordan denne overføringen av kulturen fra en generasjon til den neste har foregått opp gjennom tidene.

  • De nye samfunnsmedlemmene har måttet tilegne seg stort sett de samme grunnleggende kunnskapene om samfunnet og omverdenen som generasjonen før dem. Det er jo den eldre generasjonen som bestemmer hva de unge skal lære! Barna og ungdommen får disse kunnskapene fra foreldre og nærmiljø, i barnehage og skole.
  • Den eldre generasjonen prøver også å fortelle den yngre at det er best at de unge lever etter de gamle sosiale normene. Disse normene bygger på verdier som vi har felles. De fleste av oss er for eksempel enige i at det er galt å stjele, at drap er en forferdelig handling, og at det er best å være ærlig i de fleste situasjoner. Det finnes nok folk som er uenige i disse normene, men de er ikke så mange at fellesskapet sprekker av den grunn.
  • Fra tidlige barneår av deltar vi i og tilegner oss de samme     ritualene. Et ritual er en handling som gang etter gang blir utført på samme måte i visse situasjoner, for eksempel dåps-, vielses- og begravelsesseremoniene. Andre eksempler er jule-,  nyttårs- og 17. mai-feiringen her i landet.

Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI) har oppdaterte nettsider til flere av undertemaene til dette emnet. Der kan du lese mer.

Noen utfordringer til deg

  1. Søk på kultur på Internett. Finner du noen interessante nettsteder? Husk kildekritikk! Velg ut et utvalg sider som du overfører til Scrapbook eller andre lagringsverktøy.
  2. Hva betyr ordet kultur?
  3. Fordypningsoppgave:  Les om kulturbegrepet på samfunnsfagsidene
Oppgaver

Generelt

Relatert innhold