Fagstoff

Matvaregruppene

Publisert: 14.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Fat med rekker av ulike matslag. Foto.  

Vi deler matvarene inn i grupper. Matvarene i en gruppe har en del fellestrekk når det gjelder hvilke næringsstoffer de inneholder, og hvilken plass vi ønsker at de skal ha i kostholdet. Tabellen nedenfor viser en oversikt over matvaregruppene.

Matvaregrupper

Næringsstoffer

Grønnsaker, frukt, bær og belgfrukter

Kostfiber, vitaminer, mineraler, lite fett

Poteter, pasta og ris

Vitaminer, mineraler, lite fett

Brød og kornvarer

Kostfiber, energi, vitamin B, jern, vitaminer, mineraler, lite fett

Fisk

Protein, vitamin B12, selen, jod, flerumettet fett, vitamin D

Kjøtt og kjøttprodukter

Vitamin A og B, sink, selen, jern, mye energi

Melk og melkeprodukter

Kalsium, vitamin B2, protein

Smør, margarin og oljer

Fett, vitamin A og D, tilsatt vitamin D

Nøtter og mandler

Umettet fett, mye energi

 

I tillegg har vi gruppene sukker og søte produkter og salt.
Dette er matvarer som vi bør spise minst mulig av.

Oppgaver