Fagstoff

Sola som energikilde

Publisert: 12.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Solerupsjon

Sola er vår hovedenergikilde. Den er drivkraften for alt liv gjennom fotosyntesen og grunnlaget for de fornybare energikildene og har gjennom millioner av år skapt grunnlaget for de fossile energikildene. Men hvor får sola sin energi fra? Hvordan kan vi utnytte sola som energikilde?

Sola. Foto.Sola.   

Hver dag treffes jorda av cirka 1367 Watt strålingsenergi fra sola per kvadratmeter. Dette tallet kalles solarkonstanten og er definert for en flate som står vinkelrett på solinnstrålingen utenfor atmosfæren. Til sammen utgjør dette 120 000 TW innstrålt effekt. Til sammenligning er det totale energiforbruket beregnet til 15 TW for hele jorda.

 

 

Sola – vår hovedenergikilde

Image showing the thumbnail for content named \"Sola\"eForelesning om sola. Sola har fascinert menneskene fra tidenes morgen. Den er kilde til alt liv og nesten all energibruk her på jorda. Den gir oss vind, bølger, nedbør og stemningsbilder ved solnedgang.

Her på jorda kan vi dra nytte av store deler av den elektromagnetiske strålingen fra sola, først og fremst den synlige og infrarøde delen. Den gir oss blant annet drivhuseffekt og behagelige temperaturer. I tillegg gir den oss varmt vann og elektrisk strøm. Men da må solenergien først omdannes til andre energiformer.

SolenergiSolenergi brukes ofte i to sammenhenger.Energien som finnes i sollyset, omtales ofte som solenergi. Denne energien stammer fra fusjonsreaksjoner i solas indre. Den stråler ut fra atmosfæren som elektromagnetisk stråling.Energi som stammer fra omvandling av energi i sollys, blir ofte omtalt som solenergi eller solkraft. Dette kan dreie seg om elektrisitet fra solcellepaneler eller elektrisitet fra varmekraftverk basert på varme fra solfangere. har vært lagret på jorda så lenge det har vært liv her. Lageret består av millioner år gamle plante- og dyrerester som i tidens løp er blitt omdannet til olje. Dette energilageret er vi i vår tid i ferd med å bruke opp som fossilt brensel. De fleste har innsett at oljen er en begrenset ressurs, og at vi snart blir nødt til å ta i bruk andre energikilder. Forskerne mener at det kan bli aktuelt allerede i løpet av bare 40 år. Solenergi er ett alternativ.

Solcellepanel på hustak. Foto.Solenergi fanges ved hjelp av solcellepanel og vanntanker på Kreta.  Alle kan føle varmestrålingen fra sola. Det er en energiform vi kjenner godt, og som har vært brukt av mennesker i tusenvis av år. Allerede for 2000 år siden ble glass brukt til å lage drivhus og på den måten fange noe av solenergien. Innretter vi oss på en fornuftig måte, kan vi lagre deler av solenergien som hver dag strømmer mot jorda. Vi kan la sola varme opp vann og siden bruke varmeenergien i vannet til oppvarming av bolighus. Apparatene som fanger solenergien på den måten, kaller vi solfangere.
Relatert innhold