Fagstoff

Hva vil det si å være fagarbeider og arbeidstaker?

Publisert: 11.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Fagarbeider og arbeidstaker omhandler ulike tema. Lær deg hva disse temaene betyr.

 • Autorisasjon
 • Brukermedvirkning
 • Dokumentasjon
 • Foreldre, foresatte og pårørende
 • Omsorge og service
 • Taushetsplikt
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Yrkesetikk
 • Å være egnet
 • Å være profesjonell
 • Yrker i helse-, sosial- og oppvekstsektoren

Paragraftegn. Illustrasjon.Det er ulike paragrafer og lover du må kjenne til som fagarbeider. 

 

Tresko. Foto.  

En arbeidstaker er en person som utfører et arbeid for en arbeidsgiver. En fagarbeider er en som har mottatt fagbrev eller svennebrev. Som fagarbeider i helse- og oppvekstfaglige yrker må du ha godkjent autoriasjon fra fylkesmannen.


Du er både fagarbeider og arbeidstaker

Som arbeidstaker vil du forholde deg til både kollegaer og ledere. Du skal bidra til et godt arbeidsmiljø, og du bør ha kjennskap til de rettighetene og pliktene du har som arbeidstaker. Kunnskap om ergonomi hjelper deg å ta vare på helsa gjennom et langt yrkesliv.

 

På jobb som fagarbeider

Brukermedvirkning, omsorg og service er sentrale tema i den jobben du skal gjøre som fagarbeider. Du skal utføre jobben på en profesjonell måte, i samarbeid med brukeren og i tråd med hans eller hennes ønsker og behov.

Her finner du elleve filmer om fagarbeidere med utdanning fra helse- og oppvekstfag. Se hva de gjør og hør hva de tenker om yrket sitt. Tenk gjennom hvilke yrker du kan trives i og har lyst å utdanne deg til.

Helsefagarbeider i hjemmebasert omsorg

 

Ambulansearbeider

Tannhelsesekretær

Barne- og ungdomsarbeider på SFO

Fotterapeut

Helsefagarbeider på eldresenter

Hudpleier

Barne- og ungdomsarbeider i barnehage

Ortopeditekniker

Helsesekretær 

Apotektekniker