Fagstoff

Forskning

Publisert: 25.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
En jente deltar i fysikk-eksperiment under Forskningsdagene 2007, Bergen

Barn og ungdom er forskere av natur. På skolen skal vi utvikle våre nysgjerrige sider og supplere med kunnskap om metoder som kan gjøre søkingen etter ny viten mer effektiv.

Liten gutt leker med potteplante. Foto. En forskerspire!   

 

 

Barn inne i hule. Foto. Er dette farlig tro?
Fotograf: agapbulusan
   

 

«Forskning er det vi gjør når vi ikke vet hva vi holder på med.»

Forsker fra CERN

 

 

Labyrint av hekker. Foto. Labyrint av hekker.   

Unge forskere

Gjennom hele grunnskolen har du som elev vært en forskerspire, altså en liten forsker. Læreplanen for naturfag sier hva du skal kunne om dette temaet etter andre, fjerde, sjuende og tiende årstrinn, og hva som dermed forventes av kunnskap når du begynner i videregående opplæring.

Vi er nysgjerrige av natur

Men vent nå litt: Er ikke alle barn og unge forskere av natur? Er det ikke slik at vi er nysgjerrige på alt nytt vi støter på i naturen, i hverdagen, på Internett eller i et nytt dataspill? Jo, antakelig er vi mennesker laget slik at vi bare må finne ut av ting, noe som også har gjort oss så vellykkede på jorda, i den forstand at vi har tatt over hele kloden.

Er kunnskap nødvendig?

Hva menes da med at vi skal lære oss å forske, når vi er eksperter alt fra fødselen? Verden er jo full av såkalte gründere som har gjort store oppfinnelser og oppdagelser, satt i gang bedrifter og blitt millionærer, enda de gjorde det elendig på skolen. Har vi bruk for forskere som bruker årevis på studier også? Forskere som graver seg dypt ned i kunnskap og blir eksperter på snevre fagområder?

Spiren vokser

Som barn bruker vi ingen spesiell metode når vi undersøker ting. Vi prøver bare å finne ut så mye som mulig om stedet, tingen eller fenomenet. I ungdomsskolen har du lært noen metoder som gjør at du har blitt mer effektiv til å forske: Du har gjennomført forsøk, og du har laget rapporter om dem. Husker du noe av det utstyret dere brukte til forsøkene? Tenk på det når du nå skal gå videre – er det noe som kan måles eller veies, og hvilket utstyr er i så fall aktuelt?

Bli en bedre observatør

I videregående opplæring skal du bli enda flinkere til å gjennomføre undersøkelser. Du skal også bli mer nøyaktig i arbeidet og bedre til å gjøre gode observasjoner. I stedet for bare å gjøre et forsøk én gang, skal du kanskje gjenta det, men med litt forskjellige forutsetninger. Basert på det du observerer, skal du lage en teori som du skal kunne diskutere med andre, og du skal kunne forsvare at teorien er riktig.

Prøv selv, og se om det stemmer

Forskning er noe helt annet enn det vi vanligvis kaller «å gjøre forsøk», som består i å gjenskape tidligere oppdagelser. Forsøk der vi gjenskaper kjente resultater, har likevel en verdi, fordi vi gjennom selvsyn får bekreftelser på gamle hypoteser og lærer praktisk laboratoriearbeid. Vi kan si at dere går gjennom en «flyskole». Blir du en av dem som lærer seg kunsten og flyr i vei for å forske på egne ideer?

Relatert innhold