Fagstoff

Forskerspiren

Publisert: 25.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Modell av hjerne

Læreplanen for forskerspiren i naturfag VG1 legger til grunn at elevene har fått med seg et godt grunnlag fra barne- og ungdomsskolen. Planen har fire kompetansemål som handler mye om forsøk og observasjoner.

 

Svevende magnet. Foto. Svevende magnet.  

 

 

 

 

 

Verdensbilde, tidslinje. Lenke. Verdensbilde – tidslinje.    

Læreplanen sier at du skal kunne dette

Yrkesfag, VG1

  • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder

Påbygging, VG3

  • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
  • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og fremstilling av egne og andres data og tolkninger

Studiespesialiserende, VG1

Alle ovenstående kompetansemål.

"I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som prosesser som dreier seg om hvordan naturvitenskapelig kunnskap bygges og etableres. Prosessene omfatter utvikling av hypoteser, eksperimentering, systematiske observasjoner, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen og integreres i de andre hovedområdene."

Læreplanen i naturfag
Relatert innhold

Fagstoff

Til fordypning