Fagstoff

Etikk

Publisert: 24.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Etikk omhandler følgende tema:

 • Etikk
 • Etiske dilemma
 • Verdier
 • Holdninger
 • Å være menneske
 • Yrkesetikk

Justitia - statue som personifiserer lov og rettferd. Foto.

Etikk er læren om riktig og galt. Ordet etikk kommer av det greske ordet ethos, som betyr «skikk og vane». Ofte har mennesker ulike meninger om hva som er riktig og galt. Både livssyn, verdier og kultur påvirker oss. Hva som er riktig og galt, endrer seg også over tid. Våre besteforeldre hadde andre regler enn vi har.

«Hvilken vei bør jeg velge? Mangen vei står meg åpen, og i valget kjenner man vismann fra tåpen.»

Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen.

 Når du skal arbeide i helse-, sosial- eller oppvekstsektoren, må du forholde deg til andre mennesker. Du vil møte mennesker som kanskje har et annet syn på riktig og galt enn du selv har. Da vil kunnskap om etikk kunne hjelpe deg til å gjøre de riktige valgene.

Tenk over

Etikk omhandler ulike tema.

 1. Lag et tankekart for hvert av temaene: Etikk, etiske dilemma, verdier, holdninger, å være menneske og yrkesetikk
  Ta fram tankekartene når du er ferdig med å jobbe med temaene. Hva har du lært?
 2. Hvilke kompetansemål i læreplanen din sier at du skal lære noe om dette fagstoffet?
 3. Diskuter og lag en plan for hvordan du vil jobbe med disse temaene. Du kan lage en plan sammen med klassen, eller du kan lage en egen plan for deg selv.
 4. Lag en tekst eller et rollespill ut fra ett eller flere bilder du finner om de ulike temaene.