Fagstoff

Regningsarter

Publisert: 01.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 

Fra ungdomsskolen er du kjent med de fire regningsartene;
addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Her følger en liten repetisjon.

Lær deg begrepene som brukes i dette avsnittet!

 

Husk at i en brøk er telleren "på toppen" og nevneren "nede"

TellerNevner

Når vi adderer, får vi en sum. Tallene før og etter addisjonstegnene kalles ledd.

 3xledd+xledd+2ledd=4x+2sum

Når vi subtraherer, får vi en differanse. Tallene før og etter subtraksjonstegnene kalles ledd.

  30ledd-10ledd=20differanse

Når vi multipliserer, får vi et produkt. Tallene før og etter multiplikasjonstegnene kalles faktorer.

 

2faktor·3faktor·xfaktor=6xprodukt

Når vi dividerer, får vi en kvotient. Divisjonstegnet kan også skrives som brøkstrek. Tallene over og under brøkstreken kalles henholdsvis for teller og nevner

4:2=4teller2nevner=2kvotient

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt

Relatert innhold

Faglig

Generelt