Fagstoff

Tierpotenser

Publisert: 04.03.2010, Oppdatert: 10.10.2017

 

Som nevnt tidligere i fagstoffet, regner vi mange ganger med svært store tall. Andre ganger regner vi med svært små tall. Vi bruker da ofte potenser med grunntallet 10. Tabellen nedenfor viser tierpotenser av ulik størrelse. Disse har egne navn (prefikser). En del av disse bør du kunne.

En oversikt over noen prefiks til tierpotenser:

10n
Prefiks
Symbol
Navn
 

 1015

peta

 P

billiard

1 000 000 000 000 000

 1012

tera

 T

billion

1 000 000 000 000

 109

giga

 G

milliard

1 000 000 000

 106

mega

 M

million

1 000 000

 103

kilo

 k

tusen

1000

 102

hekto

 h

hundre

100

 101

deka

 da

ti

10

 10-1

desi

 d

tidel

0,1

 10-2

centi

 c

hundredel

0,01

 10-3

milli

 m

tusendel

0,001

 10-6

mikro

 μ

milliondel

0,000 001

 10-9

nano

 n

milliarddel

0,000 000 001

 

Prefikser

Kilo er opprinnelig et gresk ord som betyr tusen. Vi bruker ordet ved å sette det foran for eksempel meter og får da en større lengde, nemlig kilometer. Vi bruker også symbolet k for kilo, og skriver da kilometer kortfattet som km. Et ord som på denne måten settes foran et annet ord kalles for et prefiks.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt

Relatert innhold