NDLA

Mangfold og endring

Kulturen er under stadig påvirkning og endring. Nye innslag i kulturen kommer av kontakt med andre kulturer. ...

Samfunn og kultur under påvirkning

Noe av det som påvirker samfunnet og kulturen sterkest, er etnisk variasjon og religion.

Les mer

Å forholde seg til flere samfunnskontrakter

Ulike kulturer har ulike måter å organisere samfunnene sine på og ulike samfunnskontrakter.

Les mer

Fordommer og fremmedfrykt

Å si at noen er "fordomsfull" er en nedlatende kommentar. Men hva er fordommer?...

Les mer

Hva er diskriminering?

Diskriminering betyr at man behandler noen dårligere enn andre på bakgrunn av for eksempel kjønn,...

Les mer

Kontakt oss