NDLA

I samfunnet

Hva handler egentlig samfunnsfag om og hva mener vi med "samfunnet"? ...

Hvem er jeg?

Spørsmålet «Hvem er jeg?» står sentralt når du skal arbeide med hovedområdet «Individ, samfunn og...

Les mer

Du i samfunnet

Hva er det som former oss og gjør oss til den vi er? Er det de genene vi arver fra foreldrene og...

Les mer

Sosialisering

Vi blir født inn i et samfunn. På den ene siden kommer vi til en familie bestående av nære...

Les mer

Samfunnskontrakten: Å bli voksen

"Er du voksen?" Noen ganger er det bussjåføren som spør, andre ganger er det din mor.

Les mer

Kontakt oss