Oppgave

Økologisk mat – Fairtrade

Publisert: 13.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Økologisk mat produseres på naturens premisser, og på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes naturlige atferd og behov.

 

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som sikrer bedre arbeidsforhold og rettferdig handel, slik at bedriften kan ivareta en bærekraftig produksjon i lokalsamfunnet.

En dame, som er kledd i en kjole, går i en kornåker. Foto. Informasjon om oppgaven

Ved å gjøre denne oppgaven vil du bli bedre kjent med priser og utvalg knyttet til økologiske produkter. Du vil også få vite mer om varer som er importert og merket med Fairtrade.

Oppgaver

  1. Bilde av fairtrade sin logo blant tomater Skriv opp alle produktene dere kan finne av økologisk mat og  Fairtrade-produkter.
  2. Før opp priser for de ulike produktene.
  3. Sammenlign med «ordinære» varer. Se om det er prisforskjell og forskjell på utseende.
  4. Vurder alle produktene og diskuter fordeler og ulemper med økologisk mat.
  5. Diskuter hvilke sammenhenger det kan være mellom etikk og matvareproduksjon.

Butikk 1

Økologisk produkt /
Fairtrade 
    Pris   
Pris
«ordinært produkt»
PrisforskjellKvalitetsforskjell /
forskjell på utseende
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Butikk 2

Økologisk produkt /
Fairtrade 
    Pris   
Pris
«ordinært produkt»
PrisforskjellKvalitetsforskjell /
forskjell på utseende
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Butikk 3

Økologisk produkt /
Fairtrade 
    Pris   
Pris
«ordinært produkt»
PrisforskjellKvalitetsforskjell /
forskjell på utseende
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Oppgaver
Relatert innhold

Aktuelt stoff for

Generelt