Fagstoff

Kommunikativ kompetanse

Publisert: 15.07.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Hva er kommunikativ kompetanse?

Fra vi er små, lærer vi hvordan vi skal oppføre oss i forskjellige situasjoner. Vi lærer hva vi kan si, til hvem, når, hvor og på hvilken måte. Denne viktige kunnskapen kaller vi kommunikativ kompetanse.

  • Vi kommuniserer allerede fra vi blir født – med lyder, med kroppsspråk og senere med ord.
  • Små barn lærer seg hva slags ord som passer i en bestemt situasjon, ofte før de har forstått hva orda egentlig betyr.
Foreldre og barn  
At kommunikativ kompetanse er noe som må læres, oppdager vi  gjerne når vi reiser utenlands og må kommunisere på et fremmed språk. Da er det ofte ikke bare språket som er uvant. Like gjerne kan det være at vi lurer på hvordan vi skal oppføre oss i en konkret situasjon: Skal vi bruke du- eller De-form overfor voksne vi ikke kjenner? Hva sier vi dersom vi har dultet borti en person på gata? 

Konvensjoner

Reglene for hvordan vi skal oppføre oss i bestemte situasjoner, kaller vi konvensjoner. Ulike kulturer kan ha ulike konvensjoner for oppførsel. I mange land brukes for eksempel ordet "takk" mye oftere enn i Norge. En nordmann som er på besøk i utlandet, kan bli oppfattet som uhøflig dersom han ikke retter seg etter denne konvensjonen.

  • På dette bildet ser du to personer utveksle en hongi, en formell, tradisjonell maori-hilsen.
  • Ifølge maori-tradisjonen skal de to som hilser, dele et åndedrag med hverandre.

Maorihilsen  

Relatert innhold

Generelt