Fagstoff

Kommunikasjon

Publisert: 31.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

På sporet av ordet

 

  • Alle mennesker trenger kontakt med andre. De vil ha noen å dele tanker, erfaringer og følelser med, og de vil høre hva andre vet og mener.
  • Denne kontakten og utvekslinga av informasjon kaller vi kommunikasjon.
  • Ordet kommunikasjon kommer fra latin communicare, som betyr "dele med andre, gjøre felles, meddele".
  • I dag brukes ordet i mange forskjellige språk. Hvor mange ulike språkversjoner av ordet kjenner du?

Norskfaget – et kommunikasjonsfag

Norskfaget handler om ulike former for kommunikasjon: kommunikasjon med ord, med kroppsspråk, med bilder og andre slags tegn. I dette kapitlet får du lære noen grunnleggende begreper knyttet til kommunikasjon.

Ulike former for kommunikasjon. Kollasj.