Fagstoff

Hygiene

Publisert: 29.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Såpe

Hygiene er et område som du som barne- og ungdomsarbeider må ha god kunnskap om for å kunne forebygge sykdommer hos både barn, unge og voksne.

 

 

Figur for smittekjeden. Illustrasjon.Smittekjeden 

Bildet viser engangshansker Engangshansker

På Vg1 lærte du om

  • generell hygiene
  • bakterier, virus, sopp og protozoer
  • kjøkkenhygiene
  • håndhygiene
  • smitte
  • smittespredning

Hvilke smittestoff som finnes, er en type lærestoff som vi ikke kan resonnere oss fram til. Vi må ganske enkelt lære oss benevnelsene og huske hva de betyr. Hvis du ikke husker dette fagstoffet fra Vg1, bør du bruke tid på å repetere det.

Tegning av mann og barn som vasker på kjøkkenet. Illustrasjon.Renhold  

Tenk over

  1. Hvilket kompetansemål i læreplanen sier at du skal jobbe med hygiene?
  2. Lag et tankekart over det du kan om hygiene. Sammenlign tankekartet med fagstoffet om hygiene på Vg1. Undersøk om det er fagstoff fra Vg1 du må repetere før du går i gang med fagstoffet på Vg2. Ta fram tankekartet ved slutten av skoleåret og se om du har lært noe. Du finner lenke til Vg1-stoff under «relasjoner» i lenkesamlingen.
  3. Bruk bildene på siden som inspirasjon til en tekst om hygiene.
 

 

Oppgaver

Generelt