Fagstoff

Krav til godkjenning av økologisk mat

Publisert: 10.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Debio har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med gårdsbruk og bedrifter som produserer økologisk mat.

 

 

Ø-merke. Logo.

Bilde av økologiske tomater. Foto.Ø-merket forteller kunden at tomatene er økologisk dyrket.  

Økologisk melk. FotoØkologisk melk kommer fra kuer som kun har fått økologisk fôr.  

Mattilsynet har tilsynsansvar for økologisk produksjon, foredling og salg av økologisk mat. Mattilsynet har imidlertid inngått en avtale med Debio om å gjennomføre selve den praktiske kontrollen ute på gårdsbruk og i bedrifter. Debio rapporterer til Mattilsynet om resultatene av kontrollen.

En Ø-merket vare betyr at denne er produsert i samsvar med et nasjonalt regelverk forankret i EUs forordninger for økologisk produksjon. Debio eier og forvalter Ø-merket, og gir tillatelse og retningslinjer for merking.

Alle gårdsbruk, anlegg, bedrifter og øvrige virksomheter som har vært involvert i produksjonsprosessen og som omsetter varene, har blitt kontrollert og godkjent av Debio. Dette skjer ved årlige fysiske inspeksjoner og uanmeldte besøk.

Utenlandske varer som er økologiske

Debio kontrollerer at utenlandske varer som selges som økologiske, er produsert og behandlet etter tilsvarende krav som gjelder for norsk økologisk produksjon, foredling og omsetning.


Relatert innhold