Fagstoff

Samefolkets dag 6. februar

Publisert: 18.12.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Det samiske flagget. Foto.   

Den 6. februar markeres Samefolkets dag. Samene kaller denne dagen sámi álbmotbeaivi (nordsamisk) eller Saemiej åålmegebiejjie (sørsamisk). Dagen markerer det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim 6. februar 1917. Samefolkets dag ble første gang feiret i 1993, og fra 2004 ble dagen offisiell flaggdag.

 

I 1917 møttes rundt hundre sør- og nordsamer fra Norge og Sverige i Trondheim. På møtet tok de opp saker som var viktige for det samiske folk. Det kanskje viktigste med møtet var å samles som en gruppe som kunne stille felles krav overfor myndighetene. Saker samene tok opp, var blant annet skolespørsmålet, om hva samebarna skulle lære på skolen, og reinbeitesaken, om beite i utmarka og kompensasjon for innskrenket beiteland.

Tråante 2017 – Jubileumsår

Logo for det samiske jubileet Tråante 2017. Grafikk.  

 

2017 er 100-årsjubileet for samenes første landsmøte i Trondheim. Tråante 2017 skal være en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum. Jubileet markeres med jubileumsuke i Trondheim 4.–12. februar, samt med andre arrangementer landet rundt.

 

Oversikt over arrangmenter finner du her: Tråante 2017 

 

Minstemme.no har samlet en del ressurser i anledning jubileet, og har bl.a. laget en kahoot om Sápmi: Sápmi-quiz 

 

NDLA film har laget en oversikt over samisk film på tjenesten.

 

Reindrifsfaget er en del av Naturbruk, og på NDLA finner du læringsressurser i reindrift 

 

Renberg og Mortensson

De to markante lederskikkelsene på samelandsmøtet var Elsa Laula Renberg og Daniel Mortensson. Samekvinnen Elsa Laula Renberg var opptatt av samenes livsvilkår, barns oppvekstkår, opplæring på samisk og undervisning tilpasset samisk kultur. Daniel Mortensson hadde hele sitt liv arbeidet for samenes rettigheter og var kanskje mer diplomatisk enn Renberg. Han var videre mer opptatt av å fremme generelle krav enn å fronte særinteresser.

Flaggdag

I 1992 fastsatte den 15. samekonferansen i Helsinki 6. februar som samisk flaggdag. Samefolkets dag ble første gang feiret i 1993, med lokale markeringer og lokal flagging. Den 6. februar 2004 ble det samiske flagget heist utenfor Stortinget sammen med det norske flagget. Dette ble starten på det som siden er blitt en offisiell flaggdag for både Norge, Sverige og Finland. Når det er offisiell flaggdag, skal det flagges med nasjonalflagget over hele landet, eventuelt sammen med det samiske flagget.

Nå markeres samefolkets dag i hele Norge av barnehager og skoler, og det flagges fra offentlige bygninger.

Historiske bilder

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff

Generelt