Fagstoff

Stoffskiftet

Publisert: 06.06.2010, Oppdatert: 02.10.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Succinyl-CoA synthase enzym

Stoffskiftet eller metabolismen er et samlebegrep for de kjemiske reaksjonene som skjer inne i kroppens celler. Det bygges opp og brytes ned stoffer og frigjøres energi fra karbohydrat, fett og protein. De fleste av disse reaksjonene skjer på riktig måte fordi det er enzymer som driver dem.

Image showing the thumbnail for content named \"Enzymer\"eForelesning: Enzymer.   
 
 
Diagram som viser energiforholdene. Illustrasjon.Reaksjonen trenger mindre energi for å gå når den tilsettes enzymer. Da går den mye raskere.  

 Pepsin løser opp eggehvite. Simulering.Pepsin løser opp eggehvite   

 

 

Enzymet pepsin. Illustrajon.Den tredimensjonale strukturen til enzymet pepsin.  
 
Enzym. Simulering.Simulering: Enzymer.     

Enzymer

Enzymer er proteiner som virker som katalysatorer. Katalysatorer er stoffer som får kjemiske reaksjoner til å gå raskere uten selv å bli brukt opp i reaksjonen.

Det er nesten et enzym for hver kjemiske reaksjon i kroppen, og det finnes mange tusen enzymer i kroppens celler. Enzymene har et såkalt aktivt sete der stoffene som reagerer (substratet) binder seg, og katalysen skjer.

Illustrasjon av enzym. Illustrasjon.Figuren viser skjematisk hvordan et enzym virker i en reaksjon.  

Hvis et enzym i kroppen ikke virker som det skal, på grunn av en mutasjon, kan det få alvorlige følger. Mange av de arvelige sykdommene skyldes at et enzym ikke virker. Et eksempel er Føllings sykdom eller fenylketourini. Enzymet som bryter ned aminosyren fenylalanin, virker ikke, og da kan aminosyren hope seg opp og skade hjernen.

Eksempel på katalysatorer i aksjon

 

Relatert innhold