Fagstoff

Stoffskiftet

Publisert: 06.06.2010, Oppdatert: 06.06.2018
Succinyl-CoA synthase enzym

Stoffskiftet eller metabolismen er et samlebegrep for de kjemiske reaksjonene som skjer inne i kroppens celler. Det bygges opp og brytes ned stoffer og frigjøres energi fra karbohydrat, fett og protein. De fleste av disse reaksjonene skjer på riktig måte fordi det er enzymer som driver dem.

This node does not support insertion type thumbnail   
 
 
Diagram som viser energiforholdene. Illustrasjon.Reaksjonen trenger mindre energi for å gå når den tilsettes enzymer. Da går den mye raskere.  

 Skjermbilde av simulering om pepsin og protein.Pepsin løser opp eggehvite 

 

 

Enzymet pepsin. Illustrajon.Den tredimensjonale strukturen til enzymet pepsin.  
 
Enzym. Simulering.Simulering: Enzymer.     

Enzymer

Enzymer er proteiner som virker som katalysatorer. Katalysatorer er stoffer som får kjemiske reaksjoner til å gå raskere uten selv å bli brukt opp i reaksjonen.

Det er nesten et enzym for hver kjemiske reaksjon i kroppen, og det finnes mange tusen enzymer i kroppens celler. Enzymene har et såkalt aktivt sete der stoffene som reagerer (substratet) binder seg, og katalysen skjer.

Illustrasjon av enzym. Illustrasjon.Figuren viser skjematisk hvordan et enzym virker i en reaksjon.  

Hvis et enzym i kroppen ikke virker som det skal, på grunn av en mutasjon, kan det få alvorlige følger. Mange av de arvelige sykdommene skyldes at et enzym ikke virker. Et eksempel er Føllings sykdom eller fenylketourini. Enzymet som bryter ned aminosyren fenylalanin, virker ikke, og da kan aminosyren hope seg opp og skade hjernen.

Eksempel på katalysatorer i aksjon

 

Relatert innhold

Faglig