Fagstoff

Læringsoppdrag - adgangskontroll

Publisert: 04.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 Hovedkomponentane i eit porttelefonaanlgg. Foto.  

Her skal du planlegge, montere, funksjonsteste og dokumentere ringeanlegg og porttelefonanlegg. Anleggene skal installeres for enebolig og for to boenheter. Du vil bli kjent med denne type anlegg og de kravene som stilles til slike anlegg. Anleggene skal utføres som åpen og skjult installasjon.

Læreplanmål

"planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for adgangskontroll og alarmanlegg beregnet for montasje i bolig"

 

bilde av Flerlinjeskjema tobruker porttelefonFlerlinjeskjema tobruker porttelefon 

Du skal lære å planlegge, montere, funksjonsprøve og dokumentere enkle installasjoner for adgangskontroll


 

Hva læringsoppdraget går ut på

Du skal lære å planlegge, montere, funksjonsprøve og dokumentere enkle installasjoner for adgangskontroll. Følgende anlegg skal monteres:

 • ringeanlegg for en bolig
 • ringeanlegg for to boenheter
 • porttelefon, tobruker

Først skal du montere ringjeanlegget og deretter porttelefonanlegget. Under arbeidet blir du kjent med kravene som stilles til slike anlegg.

 

Anleggene skal utførest som åpen og skjult installasjon.

Planlegging

Momenter i planleggingsarbeidet:

            

 • foreta en risikovurdering der du vurderer risikomoment ved jobben som skal gjøres

 • fylle ut materialliste og finne fram nødvendig utstyr

 • planlegge gjennomføringen og sette opp en framdriftsplanklargjøre aktuell anleggsdokumentasjon for disse jobbene, slik som installasjonstegning og koblingsskjema

Gjennomføring

Momenter i gjennomføringsdelen:

          

 • montere åpen installasjon

 • montere skjult installasjon

 • montere ringetrykknapp og klangklokke

 • montere transformator i lavspenningsskap

 • montere betjeningspanel og svarapparat for porttelefon

 • sørge for fagmessig utførelse

 • sette i drift og funksjonsteste anlegget

 • sluttkontroll

Dokumentasjon

Momenter i dokumentasjonsdelen:

     

 • dokumentasjonen skal oppdateres slik at alle endringer blir med

 • installasjonsplantegning (enlinjeskjema, symboler og merking)

 • koblingsskjema (flerlinjeskjema)

 • gjøre tester og løse oppgaver