Fagstoff

Sammendrag av Fordøyelsen

Publisert: 08.01.2010, Oppdatert: 06.06.2018

Pepsin løser opp eggekvite. Lenke.Pepsin løser opp eggekvite.     

 

 

Simulering. Lenke.Interaktivt oppgavesett om fordøyelsen.      

 
  • For at cellene i kroppen skal kunne nyttiggjøre seg næringsstoffene i maten, må den først fordøyes. Næringsstoffene absorberes så i tarmen og føres over i blodbanen eller lymfen. Med blodet fraktes næringsstoffene etter behov til alle kroppens celler.
  •  

  • Fordøyelseskanalen består i grove trekk av munnhulen, svelget og spiserøret, magesekken, tolvfingertarmen, tynntarmen, tykktarmen og endetarmen.
  •  

  • Karbohydrat: Enzymene i spyttet og bukspyttet spalter stivelse og glykogen til disakkarider. Deretter overtar enzymer i tarmen som spalter disakkaridene til monosakkarider. Monosakkaridene tas opp av tarmcellene. Glukose lagres som glykogen i lever og muskler.
  •  

  • Protein: Enzymet pepsin spalter proteinene til kortere peptidkjeder i magesekken. Alle andre proteinspaltende enzymer aktiviseres i tarmen, og de bryter ned peptidbindinger og aminosyrekjeder ytterligere. Frie aminosyrer og små peptider med to til tre aminosyrer tas opp av tarmcellene.
  •  

  • Fett: Fettspaltende enzymer i bukspyttet bryter ned triglyseridene til fettsyrer og glyserol. Fettsyrer og glyserol tas opp av tarmcellene. Fett lagres i fettvev.