Fagstoff

Risikovurdering

Publisert: 03.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Bildekollasj som illustrerer HMS. Ved hjelp av risikovurderingen skal du kunne vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

Hva er risikovurdering?

En risikovurdering (risikokartlegging) er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din. Ved hjelp av risikovurderingen skal du kunne vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen skal bli skadet eller syk. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr osv. Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen.

Hvordan kan man kartlegge risikoen?

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:

  • Trinn 1: Finn farekildene.
  • Trinn 2: Hva kan skje, og hvor sannsynlig er det?
  • Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
  • Trinn 4: Tiltak og videre arbeid.

     

Aktuelle lenker:

Risikovurdering, Arbeidstilsynet

 

Eksempel på dokumentasjon brukt i forbindelse med risikovurdering og tiltak,

fra NELFO:

5 sikre 

 

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg:

FSE

 
Ved hjelp av risikovurderingen skal du kunne vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen skal bli skadet eller syk.

 

Risikovurdering

Eksempel på utfylt analyse for risikovurdering. Tabell.Eksempel på risikovurdering 

Last ned som PDF-fil:

Eksempel på risikovurdering

Tiltak

Tabell over rutine for bruk av skrumaskin. Illustrasjon.Eksempel på rutine for skrumaskin 

Relatert innhold

Faglig

Yrkesrelevant stoff for

Generelt