Fagstoff

Tynntarmen

Publisert: 02.06.2010, Oppdatert: 02.10.2017

I tynntarmen spaltes næringsstoffene til små molekyler. De tas opp av tarmcellene og kommer over i blodet. Deretter fraktes de med blodet til cellene i kroppen.

Ulike kjertler som munner ut i tolvfingertarmen. Illustrasjon.Tolvfingertarmen er første del av tynntarmen.  

 

 

Tverrsnitt av tynntarmen. Illustrasjon.Tverrsnitt av tynntarmen.  

 

 

Mikroskoppreparat av tarmtotter. Foto.Mikroskopbilde av tarmtotter.  

 

 

Fordøyelsen. Illustrasjon.Fordøyelsesorganene.     

 

 

Micelle. Illustrasjon.Gallesaltene finfordeler fettet og virker som emulgator.  

Tolvfingertarmen

I tolvfingertarmen blandes de sure småporsjonene fra magesekken med fordøyelsesvæsker fra bukspyttkjertelen, galleblæren og tynntarmens mange små kjertler. Bukspyttet og tarmsaften inneholder enzymer som spalter karbohydrater, fett og proteiner. Disse væskene er basiske slik at den sure blandingen fra magesekken blir nøytralisert. Mange mennesker, særlig eldre, får dannet gallesten, som kan sette seg fast i gallegangen.

Resten av tynntarmen

Både den endelige nedbrytingen av karbohydrater, proteiner og fett og absorpsjon av nedbrytingsproduktene skjer i tynntarmen.
Tynntarmens overflate er svært stor fordi tarmslimhinnen har høye tverrfolder som består av fingerlignende utvekster tett i tett, såkalte tarmtotter. De enkelte tarmtottenes overflate består igjen av ørsmå utbuktninger. Dermed blir overflaten på innsiden av tynntarmen til sammen hele 200 m2.

Karbohydratene

Enzymene i spyttet og bukspyttet spalter stivelse og glykogen til disakkarider. Deretter overtar enzymer i tarmen som spalter disakkaridene til monosakkarider. For eksempel blir maltose spaltet til glukose ved hjelp av enzymet maltase. Monosakkaridene tas opp av tarmcellene.

Forenklede strukturformler. Tegning.Spalting av karbohydrater.  

Proteinene

Enzymer i tynntarmen bryter ned peptidbindinger og aminosyrekjeder til frie aminosyrer og små peptider med to til tre aminosyrer som tas opp av tarmcellene.

Spaltingen av proteiner. Tegning.Spalting av proteiner.  

Fett

Enzymer i bukspyttet bryter ned triglyseridene til fettsyrer og glyserol. Gallen produseres i leveren og samles opp i galleblæren. Den inneholder ikke enzymer, men gallesalter. Gallesaltene er helt nødvendige for spaltingen av fett i tynntarmen. Fettet finfordeles (emulgerer) til ørsmå dråper av triglyserider slik at enzymene får større overflate å angripe. Fettsyrer og glyserol tas opp av tarmcellene.

Spaltningen av fett.  Tegning.Spalting av fett.  
Relatert innhold