Fagstoff

Hva gjør du dersom du oppdager rasisme?

Publisert: 08.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Lys og mørk

Dessverre kan det hende at du oppdager rasisme i barne- og ungdomsgruppa der du jobber. Da er det viktig at du vet hva du skal gjøre! Dersom et barn forteller deg om rasistiske hendelser eller handlinger, eller du oppdager det selv, er du som voksen forpliktet til å gripe inn. Som profesjonell yrkesutøver kan du ikke å la være å gjøre noe dersom du vet at et barn har det vondt. Dersom du tenker gjennom mulige situasjoner og dere diskuterer det i personalgruppa, er det lettere for deg å vite hva du skal gjøre om en slik situasjon oppstår.

Lyse og mørkere hender som holder hverandre. Foto.Ulik – men lik  

 

Tavle der noen har skrevet Norge for nordmenn. Foto.Ulikheter  

 

tre brikker mangler i puslespill.fotoEn brikke  

Når du oppdager rasisme, må du straks gripe inn og stoppe det som skjer. I barnehagen og skolen er det naturlig at du tar det opp med dem du jobber sammen med, slik at dere i fellesskap kan komme fram til hva dere skal gjøre med saken. Jobber du i ungdomsklubb, kan det hende at du selv må ta et mer direkte ansvar for det som skal skje videre.

Noen gode råd

 • Lytt. Hør tålmodig på barnet og ikke trekk forhastede konklusjoner.
 • Undersøk. Gransk saken oppmerksomt og tålmodig.
 • Støtt. Se problemet fra barnets side.
Ro ned barnet og anerkjenn problemet
 • Det er viktig å la barnet få vite hvor glad du er for at du fikk informasjon om det som skjedde, og at du tror på barnet. Du må gi uttrykk for at det ikke er barnets skyld, og at du er lei deg for at dette har skjedd. Det er ikke barnet som er problemet!
 • Forviss deg om at barnet ikke tror på det plageren sier.
 • Ro ned barnet og si at det ikke er alene om å bli utsatt for mobbing eller rasisme.
 • La barnet foreslå hvordan dere kan løse problemet.
 • Hvis det er fare for barnets sikkerhet, må du ta affære.
 • Hvis barnet er i ekstrem krise, må du søke profesjonell hjelp.

  (Kilde: Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG)

Når du oppdager rasisme, må du gjøre følgende:

 • Ta deg av barnet som har blitt utsatt for rasisme. Se rådene fra FUG.
 • Snakk med den eller dem som utøver rasisme. Prøv å skape forståelse for at handlingen er uakseptabel, og hjelp barnet til å endre atferd.
 • Dersom det er grupper med barn som er rasistiske, kan det lønne seg å snakke med dem enkeltvis først, og deretter å snakke med dem som gruppe.
 • Orienter dem du jobber sammen med, slik at dere sammen kan finne gode løsninger og være ekstra oppmerksomme på problemet.
 • Kontakt foreldrene til den som ble utsatt for rasisme, og foreldrene til de som stod bak de rasistiske handlingene.
 • Ta kontakt med hjelpeapparat dersom det er nødvendig.
 • Vis at rasisme alltid blir tatt på alvor.

Utfordringer til deg

Oppgaver