Fagstoff

Hvordan forebygge rasisme i barne- og ungdomsgruppa?

Publisert: 07.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Lys og mørk

Det er viktig å jobbe for at barn og unge ikke skal oppleve rasisme. Sammen med foreldrene har de som jobber i barnehage og skole, en mulighet til å gi barn og unge holdninger og et menneskesyn som gjør at de tar avstand fra rasisme.

bildet viser et barn med mørk hudBarn 

Barn med eple. Foto.Barn  

Gutt med ryggsekk. Foto.Barn  

Å skape holdninger og et menneskesyn som gjør at barn og unge ikke ønsker å påføre andre barn og unge smerte, er viktig i det forebyggende arbeidet. Som voksne er vi rollemodeller for barna, og vi må derfor være bevisste på hvordan vi prater om og til barn fra andre kulturer.

Noen barn opplever rasisme nesten daglig, mens andre aldri opplever det. Denne ulikheten kan det være mange årsaker til – akkurat på samme måte som vi ser at noen barn blir mobbet, mens andre ikke blir det. For deg som barne- og ungdomsarbeider er det viktig å vite at du skal gjøre alt du kan for å forebygge rasisme, og gripe inn når det skjer.

Noen aktuelle tiltak i det forebyggende arbeidet


 • God kontakt mellom barnehagen/skolen og hjemmet
  Det er vanskelig å skape gode holdninger dersom foreldrene og barnehagen/skolen ikke jobber i samme retning. Rasisme bør være et tema på foreldremøter.
 • Gjør barnet kjent med de andre kulturene
  Er det barn med ulik kulturbakgrunn i barnehagen/skolen, kan dette være et fint utgangspunkt for å bli kjent med ulike kulturer. Vær oppmerksom på at barn og ungdom har forskjellige kulturbånd. Noen innvandrere føler seg raskt som norske og vil ha lite snakk om den opprinnelige kulturbakgrunnen sin, mens andre har sterke bånd til den andre kulturen selv om de er født og oppvokst i Norge. Som barne- og ungdomsarbeider må du akseptere disse ulikhetene og prate med barnet eller foreldrene for å finne ut mer om de kulturbåndene barnet har. Se på det som er positivt i de ulike kulturene, og du kan for eksempel lære de andre barna noen ord og litt om tradisjoner i kulturen.
 • Planlegging av barnehageåret/skoleåret
  I planleggingen av barnehageåret/skoleåret må dere som arbeider i barnehagen/skolen, bli enige om hvilke merkedager som skal feires, og hvordan de skal feires. Det finnes kalendre som viser hvilke merkedager ulike kulturer og religioner feirer.
 • Nye barn i barnegruppa
  Dersom det kommer nye barn inn i barnegruppa, er det fornuftig å forberede de andre barna på hva de kan gjøre for å ta godt imot de nye barna.
 • Bli kjent med andre kulturer
  Ved å leke leker, smake matretter og synge sanger fra andre land kan det gi de andre barna en større forståelse for andre kulturer. SOS-barnebyer har sider med ideer til bruk i skole og barnehage som kan være til hjelp i dette arbeidet.
 • Internasjonalisering
  Barnehager feirer den internasjonale barnedagen den 6. oktober. Skoler har prosjektuker, internasjonal uke, de deltar i Operasjon Dagsverk og i elevutveksling mellom ulike land. Alt dette er med på å skape en større forståelse for ulike kulturer.
 • Bli kjent med norsk språk og kultur
  Å bli kjent med den norske kulturen og det norske språket er en viktig forutsetning for å bli integrert i samfunnet, og det er derfor en viktig oppgave å gi barn og ungdom som bor i Norge, denne innsikten, samtidig som det må være mulig for dem å bevare den opprinnelige kulturtilhørighet sin.
 • Ulike utmerkelser
  Vi har ulike utmerkelser som skal stimulere til arbeid med internasjonale spørsmål og arbeid for å forebygge rasisme. Eksempler på slike utmerkelser er Benjaminprisen.

  Benjaminprisen deles årlig ut til en skole som har utmerket seg i arbeidet mot rasisme og diskriminering. Benjaminprisen er oppkalt etter 15 år gamle Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia 26. januar 2001. Drapet var rasistisk og nazistisk motivert.
  (Kilde: Utdanningsdirektoratet)

 • Internasjonalisering
  I norsk skole finnes det en rekke ulike prosjekter som gir norske ungdommer mulighet til å bli kjent med andre kulturer. Dette kan skje på ulike måter, som for eksempel studiebesøk og arbeidsutveksling.

  Anne og Ole har fått mulighet til å ha tre måneder av tiden som lærling i et annet land, mens Lone reiser til Kenya sammen med en gruppe fra skolen for å være der i 14 dager. Når Lone kommer hjem, vil hun få besøk av elever fra Kenya som vil være i Norge i 14 dager.

 • Kompetanse
  Å øke kompetansen om rasisme blant folk som jobber med barn og unge, er forebyggende.
 • Se på et positive
  Ved å se på det positive med et flerkulturelt samfunn skaper man gode holdninger.

Utfordringer til deg

 


 


Oppgaver