Fagstoff

Krefter

Publisert: 21.01.2010

For å forklare hva krefter er ser man på deres virkning og egenskaper.

  1. Krefter kan endre bevegelser. De kan øke eller redusere farten og de kan endre bevegelsesretningen.
  2. Krefter kan deformere legemer. De kan endre formen på et legeme midlertidig eller permanent.
  3. Krefter virker alltid mellom to legemer.
  4. Krefter er vektorstørrelser.

 

Måleenheten for kraft er newton (N). 1 N = 1 kg·m/s2