Oppgave

Hør deg selv – hydrogen som energibærer

Publisert: 27.11.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Energikjede fra sollys til hydrogendrevet bil. Illustrasjon.Energikjede.  

This node does not support insertion type thumbnail 
  1. Hvor finner vi fritt hydrogen?
  2. Nevn noen fordeler og ulemper ved bruk av hydrogengass som energibærer.
  3. Hvordan blir hydrogen framstilt?
  4. Hvilken sammenheng er det mellom en energikjede og en energioverføring?
  5. Hva er forskjellen mellom en energikilde og en energibærer?
  6. Hvorfor er hydrogen en energibærer? Nevn noen andre energibærere.
  7. Hvordan bør hydrogen lagres for at det kan brukes som drivstoff til biler?
  8. Skriv reaksjonsligning for det siste leddet i energikjeden med hydrogen som energibærer.

 

Løsningsforslag - Hydrogen som energibærer