Fagstoff

Enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer

Publisert: 05.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Forsøk

Du skal kunne påvise næringsstoffer i matvarer. Her får du vite hvilke tester du kan bruke til det.

Flasker, reagensrør og annet laboratorieutstyr. Foto.Analyse av næringsstoffer.   
Potetskiver. Foto.Stivelse i potet.  
Spirende frø på stivelsesagar. Foto. Her er spirende frø lagt på en gelé med stivelse (agarplate). Enzymene i de spirende kornene bryter ned stivelsen for å bruke den til vekst. Når vi tilfører jodløsning til agarplaten, blir det fargeløst der stivelsen er brutt ned.

Påvisning av karbohydrater

Fehlings væske

Fehlings væske er en mørk blå løsning som skifter farge til mursteinsrød når den varmes opp med et monosakkarid og med disakkaridene melkesukker (laktose) og maltsukker (maltose). Sukrose gir derimot ingen fargeendring ved oppvarming med Fehlings væske. Fehlings væske inneholder kobbersulfat (CuSO4), natronlut (NaOH) og kaliumnatriumtartrat. Det som skjer, er at kobberet blir redusert fra Cu2+ til Cu+. Kobbersulfat er blått, mens Cu2O, som dannes, er rødoransje.

Urinstrimmel (stix)

Dette er strimler som har fargede felter. Disse feltene endrer farge dersom de kommer i kontakt med stoffene de reagerer på. Det finnes strimler med felt som skifter farge og påviser glukose.

Jodløsning

Jodløsning er jod og kaliumjodid løst opp i vann. Blåfarging med jodløsning er en positiv test på stivelse. Hvis løsningen er for konsentrert, kan den se svart ut. Fargen forsvinner ved oppvarming, men kommer tilbake ved avkjøling.

Påvisning av fett

Fettflekkprøven

Fett vil gi en flekk på papir som ikke tørker bort eller tiltrekker seg vann.

Løselighetsprøven

Fett løser seg ikke i vann, men lett i organiske løsemidler.

Påvisning av proteiner

Biuretreaksjonen

Med CuSO4 i basisk miljø gir proteiner og peptider et rødt til blåfiolett kompleks med Cu2+ - ioner. Reaksjonen kalles ofte Biuret-testen.

Urinstrimmel (stix)

Det finnes strimler med felt som skifter farge og påviser protein.

Koagulering

Mange proteiner koagulerer når de blir blandet med syre (10 % salpetersyre eller 35 % eddik).