Oppgave: Yrkessituasjon

Organisasjonskart for Smørøyet ungdomsklubb

Publisert: 29.12.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Organisasjonskart

Her er en kort beskrivelse av en tenkt ungdomsklubb, og i denne oppgaven kan du øve deg på å lage et organisasjonskart som viser ansvarsfordelingen i klubben som organisasjon.

Smørøyet ungdomsklubb eies og drives av Ullenshaug kommune, og det er oppvekstetaten som har det administrative ansvaret for klubben. Karin er daglig leder i full stilling, mens Stian og Nina er ansatt som klubbarbeidere i stillinger på 60 prosent. Klubben drives etter prinsippet om klubbdemokrati.

Det betyr at ungdommene som er medlemmer, velger sitt eget styre. Styret består dette året av Pål (15 år) som er leder, Trym (16 år) som er kasserer, Frida (17 år) som har ansvaret for musikksamlingen og DJ-ene, Grete (16 år) som er ansvarlig for kioskgruppa, og Irina (17 år) som har ansvaret for dørvaktene.

Klubblederen, Karin, deltar på klubbstyremøtene med uttalerett, men hun har ikke stemmerett. Styret må holde seg til vedtektene som kommunen har vedtatt for klubben, og styret er budsjett- og regnskapsansvarlig for aktivitetskassa.

Klubben skal levere regnskapet til oppvekstetaten for revisjon i løpet av februar måned hvert år. Aktivitetskassa består av inntekter klubben får fra inngangspengene på «åpne kvelder», salget fra kiosken og 15 000 kroner, som er aktivitetstilskuddet fra kommunen.

Tegn organisasjonskartet for fritidsklubben.

Relatert innhold