Fagstoff

Monosakkarider

Publisert: 25.11.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Fruktblanding

Karbohydratene er en hovedgruppe næringsstoffer som vi finner mye av i matvarer fra planteriket. De er organiske molekyler som inneholder mye energi. Felles for alle karbohydratene er at de opprinnelig er dannet fra glukose (druesukker) som igjen er dannet i plantene gjennom fotosyntesen.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player
Glukose 

 

 

 

 

Forenklet strukturformel fruktose. Illustrasjon.Fruktose   

 

 

Forenklet strukturformel galaktose. Illustrasjon.Galaktose   

Karbohydrater

Karbohydratene består av karbon, oksygen og hydrogen. Forholdet mellom antall hydrogen- og oksygenatomer er det samme som i vann, og dette er årsaken til at de kalles karbohydrater (hydro betyr vann).

Vi deler karbohydratene inn i tre grupper: monosakkarider, disakkarider og polysakkarider.

Karbohydrat

Formel

monosakkarider

C6H12O6

disakkarider

C12H22O11

polysakkarider

(C6H10O5)n

Tallet n i molekylformlene for polysakkarider kan variere fra noen hundre til noen tusen.

Monosakkarider

De enkleste sukkerartene er monosakkaridene (mono betyr én).

Glukose

Forenklet strukturformel glukose. Illustrasjon.Glukose (forenklet modell)   

Glukose er den vanligste sukkerarten i planteriket.Plantene lager glukose av vann og karbondioksid i fotosyntesen med energi fra sola. Plantene omdanner siden glukosen til andre byggestoffer.


Glukose finnes i fri tilstand i honning, søte bær og frukter og som byggestein i mange av de sammensatte sukkerartene. Glukosemolekylet danner en seksring.

Fruktose

Et annet vanlig monosakkarid, fruktose, danner en femring. Fruktose gjør at honning, frukt og bær smaker søtt.

Galaktose

Galaktose et et monosakkarid som inngår som en del av laktose (melkesukker), og som derfor finnes i søte melketyper, prim og brunost. Galaktose danner også en seksring.

Relatert innhold

Til fordypning

Generelt