Fagstoff

Arvestoffet

Publisert: 07.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Gen

Alle kroppscellene dine har det samme arvestoffet. Hver eneste cellekjerne inneholder derfor oppskriften på hele deg. Cellene er svært små.
For eksempel har hudcellene våre en diameter på cirka 0,025 mm. Det går altså cirka 40 hudceller etter hverandre på 1 mm.
Inne i cella er det en cellekjerne. Der ligger det til sammen cirka 2 meter med DNA-tråder som utgjør hele arvestoffet ditt. Utrolig!

Kromosomer. Foto. Menneskets kromosomer.    

Kromosompar med doble kromosomer. Illustrasjon.Et kromosompar med doble kromosomer.   

Art og kromosomtall. Tabell. Art og kromosomtall.   

Kromosomer. Illustrasjon. Kromosomsett.   

Menneskets kromosomer. Foto.Menneskets kromosomer (med fluorescens).    

Oppgave:

Kromosompar nummer 23 er kjønnskromosomer. Jenter har to X-kromosomer, mens gutter har ett X-kromosom og et Y-kromosom. Kan du finne ut hvilket kjønn de to kromosomsettene over tilhører?

Tynn DNA-tråd, tett pakket

Vi vet at DNA-tråden er veldig tynn, og at den kan snurres og pakkes svært tett. Det er allikevel ufattelig at en 2 meter lang tråd kan få plass inne i en så liten cellekjerne.

 

Kromosomtall

Alle individer av samme art har like mange kromosomer. Mengden DNA sier lite om størrelsen og kompleksiteten hos en art (se tabell).

Sammenligning av størrelser

Legg merke til at du må gange størrelsen med 10 når du flytter en kolonne mot høyre.

Sammenligning av størrelsen på virus, bakterier og celler. Illustrasjon.Sammenligning av størrelser.    

DNA

DNA er en forkortelse for "deoxyribonucleic acid", på norsk: deoksyribonukleinsyre.
Mesteparten av tiden er DNA-molekylene utstrakte og kun synlige som en "klump" av farget masse, men i forbindelse med celledeling blir arvestoffet snurret hardt og pakket sammen. Da blir de 46 kromosomene så korte og tykke at de blir synlige i et kraftig mikroskop.
I hver menneskecelle er det 46 DNA-tråder som kalles kromosomer. (Kromosom, "fargekropp", har fått navnet sitt fordi DNA lett lar seg farge når preparater skal studeres i mikroskop.)
To og to kromosomer har anlegg for de samme egenskapene. Det er derfor 23 par kromosomer.

I hvert kromosompar er det ett kromosom fra mor og ett kromosom fra far. Du har altså fått akkurat like mye arv fra begge foreldrene dine.