Fagstoff

Hva er spenst?

Publisert: 10.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Spenst definerer vi som evnen til å hoppe høyt eller langt, det vil si evnen til å raskt utvikle stor kraft ved hjelp av en hensiktsmessig teknikk.

Friidrett: Høyde 

jente hopper opp ogheadder i fotball.Spenst i fotball.
Fotograf: Sara D. Davis

skisse av hjerne, muskel og nervecelleNervecelle i huden og motorisk enhet.
Opphavsmann: Polarlys, DaniDF1995, Scott Cuthbert, Patrick J. Lynch
 

Spensttrening kan sammenlignes med teknikktrening. Dette innebærer at du må trene spenst tilpasset den aktiviteten du ønsker å bli bedre i.

I skihopp bør du trene med tobeins hoppøvelser, mens i høyde bør du trene med ettbeins hoppøvelser.

Viktige faktorer for utvikling av spenst

Før vi ser på hvorfor og hvordan vi kan trene spenst, skal vi se på noen faktorer som er avgjørende for spensten. Det vil være store individuelle forskjeller. Her ser vi nærmere på noen av disse faktorene:

  • antall motoriske enheter
  • muskelfibertype
  • maksimal muskelkraft
  • teknikk
les mer

Antall motoriske enheter

Det er nervesystemet som gir musklene beskjed om aktivitet. Beskjedene vidersendes gjennom et ledningsnett, et slikt system mellom nerver og muskler kalles motorisk enhet. Se figuren, trykk på bildet.

Muskelfibertype
Muskelen er sammensatt av flere ulike typer fibrer. Personer som gjør gode prestasjoner i eksplosive idretter, har ofte en stor andel type II-fibrer i musklene. Disse fibrene er raskere og mer eksplosive enn type I-fibrene. De ligner type I-fibrene, men de har større diameter og inneholder mer glykogen. Glykogen gjør at sammentrekningen i muskelfibrene kan skje hurtigere, type II-fibrene er dermed mer eksplosive.

Maksimal muskelkraft
Du må være sterk i musklene for å kunne hoppe høyt og langt. Maksimal styrke er imidlertid ikke alene tilstrekkelig for å ha god spenst, men det er en forutsetning for å kunne utvikle spenstegenskapene. Maksimal styrketrening gjør muskulaturen sterkere og mer eksplosiv, muskulaturen vil øke i tverrsnitt. (Se video og fagstoff i lenkesamlingen.)

Teknikk
Vi kan se at den som hopper høyt, også ofte har en god teknikk. For å hoppe høyt må visse muskler brukes på en effektiv måte, for å få til dette er det derfor lurt å øve inn riktig teknikk.
Utøvere som ønsker å utvikle spenst, bør kombinere trening av spenst, teknikk og styrke tilpasset den aktiviteten de ønsker å bli bedre i.

skjul
Oppgaver
Relatert innhold

Generelt