Oppgave

Øvingsoppgaver - Globale utfordringer

Publisert: 28.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Disse oppgavene krever at du arbeider aktivt med stoffet, og søker informasjon på ulike nettsteder.

 

Forsiden til webstedetUNEP - Atlas of Our Changing Environment.
Opphavsmann: UNEP

 

 

 1. Bruk ulike kilder og finn prognoser for hvor mange mennesker det vil være på jorda i år 2015.
 2. Velg ut et område i FNs Atlas of Our Changing Environment, og slå opp detaljert informasjon om dette stedets utvikling i løpet av noen år. Finn også stedet i Google Earth, se på detaljer, og finn mer informasjon enn det som FNs websider gir.
 3. Bruk gapminder.org og sammenlign energiforbruket i Norge og andre vestlige land med forbruket i Kina og India fra 1965 og fram til 2007.
 4. Hva gjøres i internasjonal sammenheng for å begrense ulovlig fiske?
 5. To arter av uer som fins i norske farvann er oppført som sårbare i ”Rødlista” fra 2006. Dette har det blitt protestert kraftig mot fra fiskerinæringa, og de har fått støtte fra enkelte havforskere. Hva skjer med rødlista fram mot år 2010, og hvordan ligger det an for uer-artene i denne sammenhengen? Stikkord: truede fiskearter, artsdatabanken, ICES.
 6. Finn statistikk over fiske og fangst på ssb.no, og se hvordan norske fiskekvoter ligger an i forhold til føre var-prinsippet.
 7. Kan du tenke deg noen enkle teknologiske løsninger som vil bety mye for å fremme en bærekraftig utvikling i tørre og varme strøk i Afrika?
 8. Velg en eller flere av de internasjonale miljøorganisasjonene fra miljøverndepartementets liste i lenkesamlingen (relatert) eller en av de nedenstående organisasjonene, og finn ut hva den/de gjør av miljørettet arbeid.
  1. Arktisk Råd
  2. Barentssamarbeidet
  3. EU
  4. FN
  5. Kommisjonen for bærekraftig utvikling
  6. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)
  7. Verdens handelsorganisasjon (WTO)
Relatert innhold