Oppgave

Hør deg selv - Globale utfordringer

Publisert: 28.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Med disse oppgavene sjekker du om du har fått med deg hovedinnholdet i kapitlet om globale utfordringer.

 1. Hvilke tegn er det som gjør at noen forskere mener at jorden har gått inn i en ny geologisk tidsalder, kalt antroposen?
 2. Hva ligger i uttrykket ”Almenningens tragedie”?
 3. Hvilket hovedformål har Greenpeace for sin virksomhet?
 4. Hva er typisk for en selvforsterkende prosess?
 5. Hvorfor dyrkes oljepalmer?
 6. Hva er mountaintop removal?
 7. Fra hvor i Sør-Amerika kommer læret som mange av våre sko er laget av?
 8. Hvor stor del av landområdene var dekket av skog for 8000 år siden, og hvor mye dekkes av skog i dag?
 9. Hva er grunnlaget for fastsetting av fiskekvoter i norske farvann, og hvem er det som gjør det?
 10. Hvordan fungerer en bunntrål?
 11. Hva er uregulert fiske?
 12. Hva er COP15, og hva håper man å oppnå med det?
 13. Hva er oppgavene til FN-sambandet?
 14. Hva er FNs klimapanel?
 15. Hva er sur nedbør?

 

Løsningsforslag - Globale utfordringer

Relatert innhold