Fagstoff

Om dette kapitlet

Publisert: 29.05.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Marihøne. Foto.   
Det fins mange slags språk, og alle har sine egne virkemidler. Hva er det viktigste visuelle virkemidlet i dette bildet?

Med språket som verktøy

Hver gang du skal si eller skrive noe, må du velge hvordan du skal uttrykke deg. Språket gir deg mange valgalternativer, eller virkemidler, som de også kalles.

Innholdet i kapitlet

I dette kapitlet presenterer vi noen av de mest brukte språklige virkemidlene. De står oppført i alfabetisk rekkefølge, og hver side kan leses uavhengig av de andre.

I oppgavesamlinga finner du forskjellige teksteksempler som du skal arbeide med. Du får trent deg i å kjenne igjen forskjellige virkemidler. I tillegg lærer du å se hva virkemiddelbruken har å si for teksten.

Relatert innhold

Generelt