Oppgave

Øvingsoppgaver - Ozon i atmosfæren

Publisert: 29.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Disse oppgavene krever at du søker fram opplysninger og bearbeider stoffet for å kunne svare.

Satellitt som kretser over jordaAurasatellitten brukes til ozonregistreringer.
Opphavsmann: NASA

  1. Forklar hvordan ozon kan filtrere bort skadelig ultrafiolett stråling fra sola.
  2. Hvordan blir ozonlaget brutt ned, og hvilke konsekvenser kan det få?
  3. Hvordan blir ozon dannet i stratosfæren?
  4. Forklar hva vi mener med «ozonbalansen»?
  1. Hvilke menneskelige aktiviteter kan føre til økt ultrafiolett stråling ved jordoverflaten?
  2. Hvor mye ozon er det i atmosfæren når tykkelsen på ozonlaget er 400 DU?
  1. Forklar hvilke egenskaper som skiller troposfæren fra stratosfæren?
  2. Hvorfor øker temperaturen med høyden i stratosfæren?
  3. Hvordan kan ett enkelt kloratom bryte ned så mange som kanskje én million ozonmolekyler?
  1. Hva mener vi med et ozonhull?
  2. I hvilken del av verden forekommer ozonhull oftest?
  3. Hva er det som gjør denne regionen så sårbar for nedbrytning av ozon?